KLUB ABSOLWENTA

Cele Klubu
Członkowie
Wydarzenia

 

Z prawdziwą radością informujemy, że w kwietniu 2013 r. został powołany Klub Absolwenta naszej szkoły. Współzałożycielem jest Tomasz Urynowicz, absolwent, Radny Miasta Krakowa.

Celem Klubu Absolwenta ZSOI nr 5 jest utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z absolwentami zainteresowanymi szkołą oraz jej rozwojem. W szczególności celem Klubu jest:

 • godne reprezentowanie szkoły w środowisku, budowanie jej pozytywnego obrazu,
 • umacnianie więzi absolwentów ze szkołą,
 • wspieranie szkoły w jej przedsięwzięciach,
 • stwarzanie możliwoœci integrowania absolwentów, odnawiania kontaktów i znajomości, wymiany doświadczeń,
 • wpieranie młodszych kolegów przy wyborze szkół ponadgimnazjalnych, przekazywanie informacji na temat możliwości rozwoju kariery edukacyjnej

  Zapewnienie Członkom Klubu:
 • uczestnictwa w konkretnych przedsięwzięciach, np. otwarciu hali sportowej, dniach otwartych
 • kontynuację działalności rozpoczętej podczas nauki w szkole, np. pracy w wolontariacie, działalności w chórze szkolnym, Klubie Europejskim
 • udziału w uroczystościach szkolnych na zaproszenie organizatorów

   

Adres do korespondencji: [email protected]

Koordynator - Katarzyna Pelc.

 

Członkiem Klubu może być każdy, kto ukończył naszą szkołę i zgłosi chęć członkostwa osobiście lub drogą mailową. Honorowym członkiem Klubu może zostać absolwent, który godnie reprezentuje naszą szkołę w środowisku, wspiera szkołę w jej działalności statutowej i dba o jej rozwój.

Miano Honorowego Członka Klubu Absolwenta ZSOI nr 5 otrzymali dotąd:

 • Tomasz Urynowicz - Radny Miasta Krakowa, pracuje w komisjach RMK: Infrastruktury, Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej; Rewizyjnej; Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
 • Adam Krztoń – jest najmłodszym radnym Dzielnicy XVIII, pracuje w Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu oraz Komisji Prawa i Porzšdku Publicznego, interesuje się sportem
 • Paweł Pietras - jest wykładowcą AGH w Krakowie, prywatnie fascynuje się muzyką, gra na gitarze i wspiera chór szkolny "Zmieszany".
 • Adam Glikssman - prezes Klubu sportowego Hutnik Nowa Huta, Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w kadencji 2010 - 2014
 • Marian Paciorek - radny dzielnicy XVIII
 • Dorota Bąk - nauczyciel dyplomowany, pracuje w naszej szkole
 • Danuta Repetowska - nauczyciel dyplomowany, pracuje w naszej szkole
 • Małgorzata Hyra - nauczyciel dyplomowany, pracuje w naszej szkole
 • Justyna Burnetko - jedna z "Ośmiu Wspaniałych", uczennica III LO, działająca nieustannie na rzecz naszej szkoły