100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

100 lat  i więcej Jubilatko!                                               
 
Setna rocznica odzyskania przez Polskę™ Niepodległości to piękny i wymowny jubileusz. Nasz kraj miał‚ trudną… i bolesną… historię™ zapisaną… na krwawych kartach wydarzeń„. Nasi rodacy walczyli o wolność z oddaniem i poświęceniem. Jesteśmy Ich wiecznymi dłużnikami, gdyż dzięki Nim możemy żyć w wolnym kraju. Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole przeżywaliśmy Odrodzenie naszej Ojczyzny. W tym roku uroczystość‡ miała szczególną… wymowę™.  W dniu 9 listopada  obchody zainaugurowało przedstawienie uczniów z klas ósmych i piątych pod opieką… p. E. Jagiełło i A. Rumińskiej - Szalskiej w formie montażu słowno - muzycznego .
Polska jako dostojna Jubilatka wspominała bolesne, ale także i piękne wydarzenia na przestrzeni lat 1918-2018. W ramach obchodów odbyło się™ także›Patriotyczne Śpiewanie prowadzone przez panią. A. Wolską i R. Śliwak. Uczniowie złożyli również wieniec pod Dębem Pamięci poświęconym Tadeuszowi Janikowskiemu.
Słowa polskiego hymnu: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy", zobowiązują… nas do bycia  prawdziwym Polakiem, Obywatelem i Patriotą….