Bijemy rekord

„Ratujemy i Uczymy Ratować” i  akcja bicia rekordu „Pierwszej Pomocy”

Wszystkim wiadomo, że zdrowie jest niezastąpioną wartością. W naszej szkole promujemy zdrowie od dawna; jesteśmy jedną z czternastu szkół w Polsce, która od 1992 roku realizowała międzynarodowy projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”, dzięki czemu jesteśmy pionierem „Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

Jednym ze sposobów promocji zdrowia jest realizacja programów prozdrowotnych. Nasi uczniowie już od kl. I zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niektórzy nauczyciele (świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej) pracujący z dziećmi z klas I – III,  wiele lat temu na własne życzenie, zostali przeszkoleni i uzyskali certyfikaty WOŚP, dające możliwość realizacji programu „Ratujemy i Uczymy Ratować".

 „Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest przez WOŚP nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym” (WOŚP). 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli szkoła otrzymała od Fundacji Jurka Owsiaka materiały edukacyjne uczące jak radzić sobie z różnymi urazami: stłuczeniami, ranami, złamaniami, oparzeniami itp. oraz 7 fantomów, na których dzieci ćwiczą umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie klas IV-VIII doskonalą swoje umiejętności na warsztatach, organizowanych przez nauczycieli, m.in. w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć edukacji dla bezpieczeństwa.

16 października obchodzimy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca
i z tej okazji co roku w połowie października WOŚP organizuje rekord w pierwszej pomocy.
Celem akcji jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2018 roku w całej Polsce w akcji wzięło 116 342 uczestników.  W tym roku 16 października, w całej Polsce jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150 560 osób w 1 380 instytucjach!!! .

Nasza Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie,
jak co roku, wzięła udział w akcji: było nas 201 osób: uczniów wraz z nauczycielami oraz współpracującymi ze szkołą funkcjonariuszami Policji.

Film:

Dziękuję wszystkim biorącym udział w akcji! - mgr Danuta Repetowska: organizator szkolnego wydarzenia, koordynator szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza „Podaj dłoń”.