"Jan Paweł II - człowiek wielu pasji"- laureaci

Klasa 8b  została  laureatem wojewódzkiego konkursu "Jan Paweł II - człowiek wielu pasji".

Dnia 2 IV 2019r. w kolejną rocznicę śmierci Ojca Świętego w Sanktuarium św. Jana Pawła II   miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu "Jan Paweł II - człowiek wielu pasji", zorganizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Klasa 8b pod opieką Aldony Rumińskiej - Szalskiej realizując autorski, wieloetapowy i interdyscyplinarny projekt zdobyła zaszczytny tytuł laureata.