Kreować siebie i świat z Janem Pawłem II

Jan Paweł II nieustannie inspiruje poznawczo i twórczo. Zgodnie z tym stwierdzeniem uczniowie klasy 8b pod opieką koordynatora A. Rumińskiej - Szalskiej oraz pań A. Wróbel i A. Wolskiej uczestniczyli w projekcie: "JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK WIELU PASJI" w ramach konkursu  organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Uczniowie aktywnie współprowadzili spotkania w duchu wzoru życia i nauki Ojca Świętego na lekcjach religii,  j.polskiego, WOS - u, geografii, językach obcych, godz. wych. biologii oraz wf-u.  Realizowali tym samym niepodważalne wartości ogólnoludzkie, z których najważniejsza to ta,  która buduje i umacnia nasze CZŁOWIECZEŃSTWO. Uwieńczeniem spotkań, które nadal będą miały charakter kontynuacyjny było utworzenie: Klubu Zdobywców Mount Everest im Jana Pawła II.