Maseczki i przyłbice

Fundacja Inteligentna Małopolska realizując projekt "Razem z Rodziną"  wspiera krakowskie rodziny w dostępie do środków ochronnych (maseczki i przyłbice). Projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Covid 19. Do wsparcia uprawnione są Rodziny zamieszkujące obszar Miasta Krakowa.

Gdzie można odebrać pakiet rodzinny:

FABLAB MAŁOPOLSKA, ul. Królewska 65a,30-081 Kraków

tel. 665 770 994,

       665 770 995.