Ścieżka ekologiczna

W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez MPO organizowane są zajęcia oraz warsztaty na terenie Centrum Ekologicznego Barycz, z których skorzystali uczniowie kl. III b.
W czasie pobytu u „Państwa Śmieciaków” nasi  wychowankowie dowiedzieli się,  że odpady powstają w związku z życiem i funkcjonowaniem każdego z nas zarówno w domu, szkole czy zakładzie pracy. Zajęcia  przybliżyły uczestnikom rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji (gdzie zawieść? do jakiego kontenera wrzucić?).
Spotkanie rozpoczęło się w salce zaplecza biurowego. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu się, rozpoczęła się zasadnicza część zajęć edukacyjnych. Podczas warsztatów słuchacze, za pomocą kolorowych tablic z przymocowanymi odpadami (np. opakowania, sprzęt elektryczny, akumulator itp.), zapoznali się z drogą każdego z nich, zobaczyli materiały wykonane z recyklingu, jak również wszelkiego rodzaju półprodukty (płatki z PET, granulaty, włókna itp.).
Ponadto ścieżka edukacyjna umożliwiła zapoznanie się z funkcjonowaniem składowiska, śmieciarek, pracy kompaktorów zagniatających odpady, sortowni i kompostowni. Uczniowie zobaczyli także studnie do odzysku biogazu oraz punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Dla uczniów klasy trzeciej było to już kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu edukacyjnego ekodzieciaki.