Szkoła w Chmurze Microsoft

Miło jest Nam poinformować, że otrzymaliśmy oficjalną informację od Manager Programu Microsoft dla Edukacji, pani Agaty Kapica, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie  otrzymała tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest  placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa..

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele  współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Każdy uczeń i nauczyciel w SPzOI nr 105  ma utworzone swoje szkolne konto w witrynie office.com.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  •     szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
  •     szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  •     szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły;

Dzięki temu dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft i zostaliśmy wyróżnieni specjalnym certyfikatem oraz tabliczką: "Szkoła w Chmurze Microsoft". Tym samym otrzymujemy zaproszenie do światowych programów:

  •     Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli).  
  •     Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół);
  •     Microsoft Educator Centre (dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli);

Obecnie korzystamy już z wielu rozwiązań umożliwiających nam efektywniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania, nauczania i uczenia się. Mamy nadzieję, że aplikacje dostępne w ramach usług Office 365 będą pomocne w doskonaleniu umiejętności współpracy między uczniami, nauczycielami, kierownictwem i administracją szkoły.

Korzyści z udziału w programie:

  •     dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
  •     wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
  •     zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
  •     dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.