„Ta, co nie zginęła”

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w bibliotece szkolnej zorganizowano okolicznościową wystawę „Ta, co nie zginęła”. Wystawie towarzyszyły lekcje otwarte dla uczniów i nauczycieli podczas których poznawano polskie drogi do niepodległości. Wspólnie wykonywano „Mazurek Dąbrowskiego” oraz śpiewano pieśni patriotyczne. Na wystawie zaprezentowano również książki dostępne w bibliotece związane z omawianym tematem, a także grę edukacyjną „Polak Mały”.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za aktywny udział.