W dawnej szkole

Klasa 4a uczestmiczyła w bardzo ciekawych zajęciach warsztatowych ,,W dawnej szkole" zorganizowanych przez Muzeum Etnograficzne.