Wielka Zbiórka Książek

Klub Młodego Wolontariusza „Podaj dłoń” współpracuje z Fundacją Zaczytani.org.
W naszej szkole ponownie został zorganizowany punkt gromadzenia książek w ramach akcji „Wielka Zbiórka Książek”.
   
Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, preferujemy wydane po 2000. roku – ważne, aby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazaliby Państwo bliskim w potrzebie.
Zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.

Prosimy o dostarczenie książek do koordynatora: mgr Danuty Repetowskiej (sala nr 46) w terminie do 24 maja (piątek) 2019 r.