Zajęcia w Europeum

W dniu 21 listopada uczniowie klasy 5a uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt. ,, Czyja to pięta, kto zapamięta? O mitologii ‘’ w Ośrodku Kultury Europejskiej EUROPEUM. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci wykazały się dużą znajomością mitologii.

W „Europeum” prezentowane są dzieła z kolekcji sztuki europejskiej Muzeum Narodowego w Krakowie. Uczniowie mieli okazję podziwiać przepiękny obraz Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem wybitnego holenderskiego artysty Rembrandta.