Zaproszenie

HARMONOGRAM- plik EXCEL

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału
w Krakowskim Tygodniu Zawodowców - edycja VI 2020

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się VI już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. W tym roku wydarzenie to będzie miało miejsce od 2 do 6 marca 2020 r.

Jednocześnie przypominam, że ww. wydarzeniom towarzyszą również Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspólny termin ustalono na:

7 marca 2020 r.,

25 kwietnia 2020 r.

Z roku na rok przygotowywana przez krakowskie technika i szkoły branżowe oferta jest  bogatsza i bardziej atrakcyjna. Rzetelna i obiektywna wiedza pomaga zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom podjąć optymalną decyzję co do dalszego kształcenia.  Podczas Otwartych Sobót we wszystkich szkołach technicznych dyżury dla rodziców pełnić będą doradcy zawodowi.

Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom, podczas zebrań styczniowych informacji o Krakowskim Tygodniu Zawodowców
oraz o terminach Otwartych Sobót. Proszę również o umieszczenie informacji o  wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz w dzienniku elektronicznym. Harmonogram Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zostanie przekazany w późniejszym terminie.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców uczniów, proszę również o zapewnienie możliwości kontaktu z doradcą zawodowym w celu uzyskania porad w zakresie kształcenia
w szkole zawodowej, w czasie organizowanych w szkołach spotkań.

 Z poważaniem,

Anna Korfel - Jasińska

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki