Instaling dla szkół

Nasza szkoła bierze udział Programie Instaling dla Szkól.

Wszyscy wiedzą, że najlepsze rezultaty daje systematyczna praca. Nawet kilka minut na naukę przyniesie efekty, jeśli tylko będzie to codzienne kilka minut.

Uczniowie korzystający z programu rozwiązują codziennie kilkuminutowe sesje, poznają nowe słówka, utrwalają te, które zostały już poznane i powiększają swoją znajomość słownictwa każdego dnia, właśnie dzięki krótkiej, ale systematycznej nauce.