20/21

Likwidacja Fundacji

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI  FUNDACJI NA RZECZ POMOCY DZIECIOM W KRAKOWIE

Podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 2/11/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom w Krakowie, została wszczęta likwidacja organizacji.

Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, dnia 10.02.2021r. sygn.akt: KR.XI NS-REJ.KRS/031947/20/094.

Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom za współpracę i dokonywane wpłaty.

W związku z wszczęciem likwidacji prosimy o zaniechanie wpłat i darowizn w postaci 1% podatku dochodowego za 2020 r. na konto Fundacji

Dyrektor Szkoły