MIESZKAŃCY WAWELU

8 listopada uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ostatniej wycieczce w ramach projektu „Bądź turystą w swoim mieście”. Spacerując z przewodnikiem po Wawelskim Wzgórzu dzieci dowiedziały  się czym jest dynastia, co to są insygnia koronacyjne,  kto mógł zostać królem. Poznały sylwetki polskich monarchów, ich najważniejsze dokonania i wyjątkowe wydarzenia z dziejów Polski. Zwiedziły Katedrę, gdzie spoczywają polscy władcy, z dużym wyrzeczeniem wspięły się na dzwonnicę, by osobiście dotknąć słynnego Dzwonu Zygmunta. Dużo emocji wzbudziły „kości smocze” wiszące przed wejściem do Katedry i związana z nimi legenda. Sam smok nie był w tym dniu dla uczniów łaskawy – zamknął swą jamę na czas zimowych porządków. Nie pozostaje więc nic innego, tylko odwiedzić go wiosną.