Nowe konto bankowe

Od listopada 2021 r. Rada Rodziców naszej Szkoły  korzysta z nowego konta bankowego. Wszelkie wpłaty dokonywane z tytułu Rady Rodziców oraz świetlicy prosimy wpłacać na jeden numer rachunku bankowego:

75 85910007 1021 0095 5414 0001

W tytule przelewu prosimy pisać: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

W przypadku wpłaty na świetlicę- Świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa