21/22

Podręczniki 2021/2022

Klasa I
NOWI TROPICIELE- podręczniki ( 5 części) i ćwiczenia
Karty ćwiczeń cz. polonistyczna cz.1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń  cz. matematyczna cz 1, 2,3,4,5
Ćwiczenia do informatyki
Ćwiczenia - Pisanie    
Hello Explorer 1 + ćwiczenia    Nowa Era

Klasa II
Elementarz odkrywców klasa 2,  
Podręczniki polonistyczne  ( 4 części)
Podręczniki - Matematyka ( 2 części)
Ćwiczenia - edukacja polonistyczna, przyrodnicza ,społeczna ( 4 części)
Ćwiczenia matematyczne - (2 części)
Ćwiczenia- Muzyka
Ćwiczenia -Informatyka
Ćwiczenia - Potyczki ortograficzne    Nowa Era
Hello Explorer 2 + ćwiczenia    Nowa Era

Klasa III
Elementarz odkrywców klasa 3
Podręczniki polonistyczne  ( 4 części)
Podręczniki - Matematyka ( 2 części)
Ćwiczenia - edukacja polonistyczna, przyrodnicza ,społeczna ( 4 części)
Ćwiczenia matematyczne - (2 części)
Ćwiczenia- Muzyka
Ćwiczenia -Informatyka    Nowa Era
Hello Explorer 3 + ćwiczenia    Nowa Era

Klasa IV    
M. Braun  „Matematyka z plusem 4”  + ćwiczenia    GWO
A.Łuczak  „Między nami”  +  ćwiczenia ( 2 części)    GWO
M. Marko-Worłowska  „Tajemnice przyrody 4”      Nowa Era
M. Gromek  „Lekcja muzyki 4”     Nowa Era
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  + ćwiczenia    Nowa Era
J. Lukas  „Do dzieła!”      Nowa Era
M. Kęska  „Lubię to!”      Nowa Era
L. Łabecki  „Jak to działa?”      Nowa Era
S. Zervas „English Class ”   + ćwiczenia    Pearson

Klasa  V
A. Łuczak "Między nami"  wyd. GWO / podręcznik i ćwiczenia ( 2 części)
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  wyd. Nowa Era / podręcznik i ćwiczenia
M. Sęktas "Puls życia" wyd. Nowa Era / podręcznik + ćwiczenia                    
F. Szlajfer "Planeta Nowa" wyd. Nowa Era / podręcznik
M. Gromek  „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era / podręcznik
L. Łabecki  „Jak to działa?”  wyd. Nowa Era / podręcznik
N. Beare  „Evolution plus ” wyd. Macmillan / podręcznik i ćwiczenia
M. Braun  „Matematyka z plusem 5”  wyd. GWO / podręcznik i ćwiczenia
J. Lukas  „Do dzieła!”  wyd. Nowa Era / podręcznik
M. Kęska  „Lubię to!”  wyd. Nowa Era / podręcznik

Klasa VI  
A. Łuczak "Między nami"  wyd. GWO / podręcznik i ćwiczenia ( 2 części)
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  wyd. Nowa Era / podręcznik i ćwiczenia
J. Stawarz "Puls życia" wyd. Nowa Era / podręcznik + ćwiczenia            
T. Rachwał "Planeta Nowa" wyd. Nowa Era / podręcznik
M. Gromek  „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era / podręcznik
L. Łabecki  „Jak to działa?”  wyd. Nowa Era / podręcznik
N. Beare  „Evolution plus ”  wyd. Macmillan / podręcznik i ćwiczenia
M. Dobrowolska  „Matematyka z plusem 6”  wyd. GWO / podręcznik i ćwiczenia
J. Lukas  „Do dzieła!”  wyd. Nowa Era / podręcznik
M. Kęska  „Lubię to!”  wyd. Nowa Era / podręcznik

Klasa VII    
Łuczak  „Między nami 7”  + ćwiczenia ( 2 części)    GWO
„Matematyka z plusem 7”    GWO
M. Jefimow   „Puls życia 7”      Nowa Era
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery 7”      Nowa Era
G. Francuz – Ornat  „Spotkania z fizyką 7”     Nowa Era
R. Malarz „Planeta Nowa 7”      Nowa Era
S. Roszak  „Wczoraj i dziś 7”      Nowa Era
M. Kęska „Lubię to!”     Nowa Era
M. Gromek  „Lekcja muzyki 7”      Nowa Era
J. Lukas „Do dzieła!” 7    Nowa Era
J. Kamińska  “Das ist Deutsch! Kompakt 7”  wyd. + ćwiczenia    Nowa Era
Bob Hastings ,,English Class" + ćwiczenia    Pearson
„Bcë npocto 1 ” + ćwiczenia    PWN

Klasa VIII  
Łuczak  „Między nami 8” wyd. GWO / podręcznik i ćwiczenia ( 2 części)
„Matematyka z plusem 8” wyd. GWO / podręcznik
M. Jefimow   „Puls życia 8”  wyd. Nowa Era / podręcznik
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery 8”  wyd. Nowa Era / podręcznik
G. Francuz – Ornat  „Spotkania z fizyką 8” wyd. Nowa Era / podręcznik
R. Malarz „Planeta Nowa 8”  wyd. Nowa Era / podręcznik
S. Roszak  „Wczoraj i dziś 8”  wyd. Nowa Era / podręcznik
M. Kęska „Lubię to!” wyd. Nowa Era / podręcznik
S. Gaynor  ,English Class ”  wyd. Pearson / podręcznik i ćwiczenia
J. Kamińska  “Das ist Deutsch! Kompakt 8”  wyd. Nowa Era / podr. i ćwiczenia
B. Chlebda  „Bcë npocto ”  wyd. PWN / podręcznik i ćwiczenia
I. Janicka "Dziś i jutro" wyd. nowa Era / podręcznik
J. Słoma "Żyję i działam bezpiecznie" wyd. Nowa Era / podręcznik