21/22

Punkt Konsultacyjny terapeutów uzależnień

Szanowni Państwo,
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu" realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci zagrożone są zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców Krakowa. Rejestracja do Punktu możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 telefonicznie: 790 464 848. Można także zarejestrować się wysyłając mail: [email protected]
Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki w załączniku.
Z poważaniem,
Anna Romanik
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Punkt Konsultacyjny
ul. Wielicka 73, Kraków

 

PLAKAT

INFORMACJE