ŚLADAMI KRAKOWSKICH LEGEND

W tym roku szkolnym klasy pierwsze przystąpiły do projektu edukacyjnego  „Bądź turystą w swoim mieście” przygotowanego przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. 27 IX dzieciaki wybrały się na pierwszą wycieczkę – Śladami krakowskich legend. Pierwszaki z zainteresowaniem słuchały opowieści przewodników o legendach związanych z zabytkami znajdującymi się na Rynku.  Legendę o Smoku Wawelskim wszyscy dobrze znają,  ale opowieści o skarbie w Pałacu Krzysztofory, Żółtej ciżemce, Białej i Czarnej Damie czy Panu Twardowskim, wielu usłyszało po raz pierwszy. Najwięcej emocji wzbudziła legenda o „Gołębiach z Krakowskiego Rynku”.  Podczas jej opowiadania wokół dzieci przysiadło stado ptaków, które zdawało się także przysłuchiwać opowieści. Gołębie ufnie podchodziły do uczniów, którzy z lekkim niepokojem  tłumaczyły, że nie mogą ich odczarować  

Wycieczka zakończyła się mini testem przeprowadzonym przez przewodnika, wszystkie odpowiedzi zostały zaliczone poprawnie!  Wiadomości dziś zdobyte na pewno pozostaną  z dziećmi na dłużej.