Sprzątanie świata

Najmłodsi uczniowie w naszej szkole z klasy 1a przyłączyli się w tym roku do akcji "Sprzątanie Świata" na specjalnie przygotowanych z tej okazji lekcjach. Dzieci wykazały się dużą znajomością tematu w zakresie ochrony przyrody. Narysowały "Sprzątanie Świata "udowadniając tym samym, że mają duże poczucie odpowiedzialności  za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Planety.