Sprzątanie świata w 2 B

Przed wyjściem na sprzątanie świata.