Świąteczny kogel – mogel

W piękny wiosenny poranek klasa 2b odwiedziła po raz kolejny muzeum w Pałacu Krzysztofory. Tematem zajęć  były krakowskie zwyczaje wielkanocne.  Dzieci bezbłędnie wymieniły najbardziej znane wiosenne tradycje świąteczne ale Emaus, rękawka czy pucheroki – to nazwy, które były dla wielu zupełnie obce. Ciekawe warsztaty przybliżyły im te zwyczaje i zachęciły do bliższego ich poznania. Zajęcia plastyczne zaś poświęcone były malowaniu pisanek -  ulubionej i najbardziej popularnej tradycji wielkanocnej.