Świetlik

 
9 marca 2021 uczniowie z klas 1-8 naszej szkoły wzięli udział  w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.  Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako fascynującego źródła wiedzy o świecie. W tym roku szkolnym przystąpiło  do rozwiązywania zadań 25 osób. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel koordynujący Pani Danuta Repetowska.