Szkolny zestaw programów nauczania

  Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  

dla I etapu edukacyjnego 

 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

 rok szkolny 2021/22 

 

 

 

przedmiot 

nr w szkolnym zestawie programów nauczania 

tytuł programu 

autor 

klasa 

Nauczanie zintegrowane 

I.1-2/1/21/22 

Program edukacji wczesnoszkolnej  

w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej - ,,Tropiciele" 

J. Hanisz 

wyd. WSiP 

klasa 1-2 

Nauczanie zintegrowane 

I.3/2/21/22 

Program nauczania – uczenia się „Elementarz odkrywców” dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej. 

 

T. Janicka -Panek 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 3 

J. angielski 

I.1-3/3/21/22 

Program nauczania języka angielskiego 

kl. I -III Hello Explorer 

 

D. Sikora – Banasik 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 1-3 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  

dla II etapu edukacyjnego  

 klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

w roku szkolnym 2020/21 

 

 

 

przedmiot 

nr w szkolnym zestawie programów nauczania 

 

tytuł programu 

 

autor 

 

klasa 

 

J. polski 

 

II.4-8/4/21/22 

„Między nami.” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej 

w klasach IV-VIII 

J. Piasta - Siechowicz 

GWO 

 

klasa 4-8  

 

Historia 

 

II.4-8/5/21/22 

Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” 

T. Maćkowski 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-8 

 

Przyroda 

 

II.4/6/21/22 

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” 

J. Golanko 

wyd. Nowa Era 

klasa 4 

 

Matematyka 

 

I.4-8/7/21/22 

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 w szkole podstawowej 

M. Jucewicz 

GWO 

klasa 4-8 

 

Informatyka 

 

II.4-8/8/21/22 

Pogram nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  

M. Kęska 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-8 

 

J. angielski 

 

II.6/9/21/22 

Program nauczania języka angielskiego  

dla II-ego etapu edukacyjnego(szkoła podstawowa, klasy IV - VIII) 

E. Piotrowska, 

T. Sztyber 

wyd. MacMillan 

klasa 6 

 

J. angielski 

 

II.4-5,7-8/10/21/22 

Program nauczania języka angielskiego 

 dla klas 4-8 

Joanna Stefańska 

Wyd. Pearson 

klasa 4-5 

klasa 7-8 

 

Technika 

 

II.4-6/11/21/22 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” 

L. Łabęcki 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-6 

 

Muzyka 

 

II.4-7/12/21/22 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” 

M. Gromek 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-7 

 

Plastyka 

 

II.4-7/13/21/22 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” 

J. Lukas,  

K. Onak 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-7 

 

Wychowanie fizyczne 

 

II.4-8/14/21.22 

Program wychowania fizycznego klas  

IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

Zespół nauczycieli 

SP z OI nr 105 

w Krakowie 

klasa 4-8 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

II.4-8/15/21/22 

Program nauczania wychowania do  
życia w rodzinie „Wędrując ku  
dorosłości” 

 

T. Król 

Rubikon 

klasa 4-8 

 

Biologia 

 

II.5-8/16/21/22 

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 SP "Puls życia" 

 

A. Zdziennicka 

wyd. Nowa Era 

klasa 5-8 

 

Geografia 

 

II.5-8/17/21/22 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej "Planeta Nowa" 

E.M. Tuz 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 5-8 

 

J. niemiecki 

 

II.7-8/18/21/22 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej 

 

A. Jaroszewska 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

J. rosyjski 

 

II.8/19/21/22 

Program nauczania języka rosyjskiego „Wsio prosto” kurs dla początkujących 

A. Chlebda 

WSiP 

klasa 8 

 

Fizyka 

 

II.7-8/20/21/22 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” 

 

G. Francuz - Ornat 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

Chemia 

 

II.7-8/21/21/22 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” 

T. Kulawik 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

Doradztwo zawodowe 

 

II.1-8/22/21/22 

,,Postaw na przyszłość" program doradztwa zawodowego  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

 

M. Hyra 

klasa 1-8 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

II.8/23/21/22 

Program nauczania edukacji dla  
bezpieczeństwa w szkole podstawowej  
„Żyję i działam bezpiecznie” 

J. Słoma 

wyd. Nowa Era 

klasa 8 

 

Technika  

 klasa 7, 8 

 

II.7-8/24/21/22 

Technika dla klasy 7 i 8 dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 

 za drugi język obcy 

 

R. Kułaga 

klasa 7-8 

 

 

Wiedza o społeczeństwie 

 

II.8/25/21/22 

"Dziś i jutro" program nauczania WOS-u 

 w szkole podstawowej 

B. Furman 

wyd. Nowa Era 

klasa 8