Wobec Ziemi


„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” kl. II a i IIIb
 
Uczniowie klas IIa i IIIb poprzez różnorodną formę ekspresji i środków wyrazów wyrażali swój stosunek do Planety Ziemi oraz piękna otaczającego świata w aspekcie zabytków, przyrody, kosmosu, postaci religijnych i więzi rodzinnych.  Prace  zostały wykonane w kategoriach:

Polska, moja Ojczyzna, Moja Babcia i Mój Dziadek, Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, Kosmos.

Prace biorą udział w XIII  MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARTYSTYCZNYM im. Włodzimierza Pietrzaka.