Zajęcia z cyberbezpieczeństwa

W piątek 10 grudnia klasa 4a wzięła udziała w zajęciach przygotowanych przez wychowawcę Katarzynę Wieczorek-Gonkiewicz, tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa w sieci. Podczas warsztatów uczniowie rozmawiali o pojęciach związanych z przemocą w sieci,zastanawiali się jakie emocja towarzyszą osobom hejtowanym w Internecie, gdzie należy szukać wtedy pomocy. Podczas lekcji wykorzystane zostały materiały dotyczące cyberprzemocy przygotowane w ramach Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej.