Zakochaj się w Klimacie

Klasa IIIb uczestniczyła w proekologicznej lekcji , której celem było poznanie wpływu człowieka na kształtowanie klimatu. Działanie miało charakter konkursowy a jego efektem były kreatywne prace plastyczne. Aktywność ma skłonić do zwiększania  świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz motywować młodych mieszkańców Krakowa do włączenia się w działania ekologiczne.