Doradztwo zawodowe- SPInKA

INFORMACJE OGÓLNE
WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE

W szkole w roku 2017/2018 rozpoczyna działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery ( SPInKA ) realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, dostarczenie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także włączenie rodziców w proces edukacyjno - zawodowy swojego dziecka. Adresatami podejmowanych działań w ramach SPInKI są uczniowie klas VIII SP, III gimnazjum oraz ich rodzice.
Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów ( spotkania w klasie, wycieczki zawodoznawcze, debaty tematyczne ) oraz indywidualne konsultacje. Efektem końcowym będzie stworzenie przez ucznia kl. III Indywidualnego Planu Działań i otrzymanie zaświadczenia. Udział w programie jest bezpłatny.

W dniach 5.09.2018 - – 15.09.2018 wśród uczniów gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia doradcze. Formularze zgłoszeniowe dostępne są u wychowawcy oraz u doradcy zawodowego- pani Małgorzaty Hyry.
Dyżur doradcy zawodowego dla uczniów kl. VIII i III gimnazjum : sala nr 37
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa: załącznik
Pismo do szkół: załącznik

  

W Szkole Branżowej I stopnia na os. Sportowym za sprawą zajęć z ogrodnictwa „ poczuliśmy” wiosnę. Z pomocą nauczycieli uczestnicy wykonali wielkanocne ozdoby. Duże zainteresowanie wzbudziła też pracownia pomocnika mechanika pojazdów samochodowych.

 


 

W Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 na os. Szkolnym, gościliśmy trzykrotnie. Chłopcy z kl. II i III Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do zawodu elektryka i elektronika.

 

 


 

O zawód sędziego mogliśmy bezpośrednio spytać podczas dni otwartych Sądu Rejonowego w Krakowie na zajęciach otwartych pt. " Spotkanie z Temidą".