Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z siedzibą na os. Słonecznym 12  powstała w 1991 roku, a jej szeroko zakrojona działalność wspierająca rozwój Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie  trwa do dziś. Założycielami (fundatorami) byli nauczyciele naszej szkoły i rodzice.

Głównymi celami Fundacji są:

  •      udział w inwestycjach związanych z remontami, modernizacją i wyposażeniem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, np. sanitariatów, szatni, korytarzy
  •      bogacenie bazy dydaktycznej i sportowej  placówki
  •      działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych oraz szczególnie uzdolnionych
  •      świadczenie pomocy finansowej związanej z wyjazdami dzieci na tzw. „zielone szkoły”
  •      finansowe wspieranie szkolnych projektów edukacyjnych oraz projektu„Słoneczna InteGRAcja”
  •      systematyczne pozyskiwanie sojuszników i sponsorów oraz tworzenie warunków społecznego zainteresowania dla wsparcia inicjatyw podnoszących efektywność nauczania i wychowania.