PROJEKT BOHATERSKIEJ WYOBRAŹNI- HIP

O projekcie
Szkolenia
Wydarzenia
Kontakt

Nasza przygoda z Projektem Bohaterskiej Wyobraźni rozpoczęła się w 2014 roku od artykułu w czasopiśmie „Psychologia w szkole”. Autor projektu, światowej sławy psycholog społeczny Profesor Philip Zimbardo był nam znany z ze swoich publikacji naukowych oraz słynnego eksperymentu stanfordzkiego.
W swoim nowym projekcie profesor zaproponował promowanie postaw bohaterskich wśród dzieci. Twierdzi on, że bohaterem może zostać każdy z nas, kto przeciwstawia się złu i pomaga innym. Każdy posiada zdolność do rozwoju
i zmiany nastawienia.

 

 

Postanowiłyśmy wziąć udział w szkoleniach dla nauczycieli.
W ciągu kilku lat uzyskałyśmy uprawnienia trenerskie w zakresie
I, II i V modułu, a nasza szkoła stała się Akredytowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.
Przeszkoliłyśmy ponad 100 nauczycieli z różnych szkół, domów kultury, harcerzy, pracowników uczelni a nawet nauczycieli ze szpitala dziecięcego. Zachęciłyśmy do współpracy nauczycieli naszej szkoły i obecnie 18 osób realizuje projekt.

 

 

 

MODUŁ I

  • pokazuje i tłumaczy, na czym polegają naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych,
  • dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu bierności w ważnych momentach życia,
  • pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu – stawania się Bohaterem dnia codziennego

MODUŁ II

  • zachęca do zmiany nastawienia do własnego rozwoju ze stałego (nic się nie da zmienić, nie radzę sobie z nauką) na rozwojowe ( mogę zmieniać swój charakter  i doskonalić umiejętności; porażki nie zniechęcają mnie, wysiłek włożony w pracę jest ważny).


MODUŁ V

  • w trakcje tego modułu, uczestnicy poznają koncepcje stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Dowiadują się o psychologii spostrzegania grup własnych i obcych oraz zniekształceń z tego wynikających oraz uczą się, że nawet całkowicie nieistotne spostrzegane różnice między grupami mogą doprowadzić do nieświadomej stereotypizacji i dyskryminacji, a także tego, jak takie reakcje mogą niepostrzeżenie przerodzić się w uprzedzenia.

Heroic Imagination Project w sposób uporządkowany dostarcza uczniom wiedzę psychologiczną i umiejętności, które mogą pomóc im w  przezwyciężaniu swoich ograniczeń, stawaniu się lepszymi, odważnymi ludźmi.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5  jest akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie I modułu- Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami? oraz uprawnienia i akredytację w zakresie II modułu- Kształtowanie Nastawienia Rozwojowego.

W dniach 16-17 września wzięłyśmy udział w szkoleniu trenerskim w zakresie V modułu - Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji (Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance). Zapraszamy na szkolenia, na których dowiecie się Państwo jak uprzedzenia i dyskryminację przekuwać w zrozumienie i akceptację.

Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Projektu - Bernadetę Szklarską oraz Katarzynę Pelc.

Szkolenia:

I moduł- Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?

II moduł - Kształtowanie Nastawienia Rozwojowego

V moduł - Przezwyciężanie  uprzedzeń i dyskryminacji

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe, w tym podręcznik, karty pracy dla uczniów, prezentację oraz dostęp do materiałów filmowych, które stanowią integralną część programu.
  • osoba przeszkolona uzyskuje Certyfikat i tytuł Nauczyciela Edukacji HIP, jest upoważniona do prowadzenia zajęć z uczniami.

Materiały Projektu są objęte ochroną z tytułu praw własności intelektualnej, wyłącznie osoby lub instytucje przeszkolone i posiadające licencję mogą ich używać. Uczestnicy otrzymują fakturę vat.

Terminy najbliższych szkoleń:

  • 2 lutego i 18 maja- moduł V
  • 20 kwietnia - moduł II
  • 9 marca -  moduł I

 

SPOTKANIE Z PROFESOREM ZIMBARDO w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego

Profesor Zimbardo ponownie odwiedził Polskę. W Poznaniu objął swoim patronatem
XI międzynarodowy Kongres HOPE.  W trakcie kongresu zaprezentowano specjalnie na tę okazję przygotowane przez Profesora wystąpienie.
22 maja 2018 w towarzystwie Prof. Agnieszki Wilczyńskiej oraz kilku członków Z-Teamu przybył do Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, gdzie czekało na niego niewielki grono zaproszonych na to spotkanie gości. Profesor odpowiadając na pytania studentów opowiadał o eksperymencie więziennym, o swoich doświadczeniach w pracy z osobami nieśmiałymi oraz kondycji młodych mężczyzn we współczesnym świecie.
Następnie z zainteresowaniem wysłuchał informacji o Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni.
Opowiedziałyśmy o naszej wizycie w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie miałyśmy możliwość zaprezentowania Projektu, a także o szkoleniu z V modułu dla nauczycieli naszej szkoły.


PROFESOR FILIP ZIMBARDO W NASZEJ SZKOLE - 9.10.2017

Światowej sławy psycholog społeczny, autor realizowanego w naszej szkole Projektu Bohaterskiej Wyobraźni( HIP) odwiedził naszą szkołę nieprzypadkowo. Jesteśmy jedynym w Krakowie Akredytowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Projektu i prowadzimy szkolenia dla nauczycieli.
Na spotkanie z Profesorem przybyło mnóstwo gości z naszego miasta, ale również z Wrocławia i Gliwic. Byli wśród nich certyfikowani nauczyciele HIP, psycholodzy, studenci, uczniowie, ich rodzice oraz grono pedagogiczne naszej szkoły. Gdy, z niewielkim opóźnieniem,  nasz gość honorowy przybył na spotkanie, został  powitany chlebem i solą przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Obdarowany przez nie czapką krakowską  z dumą założył ją na głowę. Profesor z zainteresowaniem obejrzał prezentację pokazującą, jak realizowany jest Projekt i szkolenia dla nauczycieli.

Następnie wszyscy z przyjemnością obejrzeli  przedstawienie zrealizowane  w formie  pantomimy oraz pokaz tańca przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Gdy ucichły oklaski, nastąpił moment, na który wszyscy czekali - wykład profesora Zimbardo. Opowiadał on o swojej pracy, eksperymencie stanfordzkim, paradoksie czasu oraz Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni. Gość honorowy rozmawiał też z uczestnikami spotkania, podpisywał książki rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć. Spotkanie to było wyjątkowym doświadczeniem, profesor słusznie jest określany mianem charyzmatycznego, niezwykłego człowieka, który mimo sławy, która mu towarzyszy, pozostał skromnym, serdecznym człowiekiem.

 


KONFERENCJA PROJEKTU BOHATERSKIEJ WYOBRAZNI

15 marca 2017 w Sali Urzędu Miasta w Rynku Podgórskim 1 odbyła się zorganizowana przez nauczycieli naszej szkoły III Ogólnopolska Konferencja Projektu Bohaterskiej Wyobrazni "Zawsze warto chcieć".
Konferencja miała na celu propagowanie realizowanego w naszej szkole Projektu, którego autorem jest znany psycholog społeczny profesor Philip Zimbardo. Prelekcje wygłosili nauczyciele naszej szkoły i innych szkół krakowskich oraz członkowie Z-teamu, czyli osoby współpracujące bezpośrednio z profesorem. Wykład inauguracyjny pt.: "Neurobiologia uśmiechu" wygłosił dr Marek Kaczmarzyk.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

 

 

Wybrane konferencje:

           

 

           

 


II SPOTKANIE Z PROFESOREM ZIMBARDO- 18 marca 2016

Odbyło się ono w gmachu Krakowskiej  Akademii im. A.F. Modrzewskiego w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Było okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami z wprowadzania projektu w szkole.

 

 

 

 


 

I SPOTKANIE Z PROFESOREM ZIMBARDO- sierpień 2015

Wielką radością i zaszczytem były dla nas osobiste spotkania z profesorem Zimbardo.
Miałyśmy okazję kilkakrotnie zaprezentować naszą szkołę, przedstawić przedsięwzięcia, które realizujemy. Opowiedziałyśmy też, jak realizowany jest w szkole Projekt i jakie zmiany obserwujemy u naszych uczniów.

"Good job"- powiedział prof. Zimbardo.

 

 

 

 

 

(+48) 888-392-872  Bernadeta Szklarska

(+48) 661-481-712  Katarzyna Pelc

 

[email protected]     Bernadeta Szklarska

[email protected]                           Katarzyna Pelc