Akademia Młodego Krakowianina

Uczniowie klas drugich naszej szkoły biorą udział w projekcie Akademia Młodego Krakowianina. Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobywają wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zwiedzają spektakularne obiekty oraz odkrywają mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.

Zadaniem projektu jest ukazywanie obrazu Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, dbającej o edukację dzieci w sferze ekologii, bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta jako nowoczesnej metropolii. W projekcie wykorzystujemy inicjatwy spółek i instytucji miejskich, stworzone z myślą o dzieciach.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Krakowa, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Strażą Miejską, Zarządem Zieleni Miejskiej, TAURON Areną Kraków, Zarządem Infrastruktury Sportowej i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.