Projekt "Mały Mistrz"

Projekt ”Mały Mistrz” jest realizowany w naszej szkole już od trzech lat. Główną ideą projektu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III; zachęcenie ich do podejmowania nowych form aktywności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw w tym dotyczących zdrowego stylu życia.  Uczniowie pod  opieką  swoich wychowawców oraz nauczyciela wychowania fizycznego rozwijają różne sprawności i zdobywają odznaki sportowe.

Projekt „Mały Mistrz” cieszy się u dzieci ogromnym powodzeniem i uznaniem. Uczniowie chętnie podejmują wyznaczone zadania, z zapałem wykonują wszystkie próby i ćwiczenia. Obecni trzecioklasiści mają  już na swym koncie sprawność lekkoatlety, piłkarza, siatkarza i koszykarza.

W pierwszym semestrze tego roku zdobywali sprawność gimnastyka i piłkarza-ręcznego.