biblioteka

Dlaczego warto czytać dziecku?

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. To najlepiej zainwestowany czas w rozwój dziecka! Codzienne czytanie:

 • buduje więź między czytającym dorosłym i dzieckiem
 • rozwija inteligencję emocjonalną – empatię, umiejętności komunikacji, wrażliwość moralną
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń
 • uczy myślenia logicznego, przyczynowo- -skutkowego i krytycznego
 • poprawia koncentrację
 • rozwija pamięć i wyobraźnię
 • doskonali zdolność czytania i pisania, poprawia motywację do czytania i nauki
 • pomaga radzić sobie z emocjami i problemami
 • ogranicza zachowania agresywne, destrukcyjne i antyspołeczne
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

Zapraszamy do biblioteki szkolnej. W materiałach wykorzystano treści ze strony www.calapolskaczytadzieciom