Dokumenty

Podania, dokumenty
Wymagania edukacyjne
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne, godziny dostepności

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

Podanie o zwolnienie  z wychowania do życia w rodzinie- druk

Wniosek o wydanie opinii- druk    (Procedura wydawania opinii- dokument)

Wniosek o przyjęcie do szkoły- druk

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Regulamin zdalnego nauczania- plik

Regulamin LIBRUS- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- pdf

Standardy Ochrony Małoletnich- pdf

 

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa 1 (docx)
Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)
Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2 (docx)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 3 (pdf)

Kryteria oceniania- klasy 1-3 (pdf)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV

Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV

 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa V(doc)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7(doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- geogragia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa VI (pdf)
 Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VI(doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VI (doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa VI(doc)

Wymagania edukacyjne- Technika - klasa VI (pdf)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII  (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII(doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- matematyka- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyne- geografia-klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne- EDB- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI