Dokumenty

Podania, dokumenty, podręczniki
Wymagania i PSO - szkoła podstawowa
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne 2021/2022

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

Podanie o zwolnienie  z wychowania do życia w rodzinie- druk

Wniosek o wydanie opinii- druk    (Procedura wydawania opinii- dokument)

Wniosek o przyjęcie do szkoły- druk

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Regulamin zdalnego nauczania- plik

Regulamin LIBRUS- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- tekst

 

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

- PSO - klasy 1-3 (pdf)
- PSO- język polski - (DOC)
-PSO- plastyka- (doc)

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa 1 (docx)
Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)
Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2 (docx)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 3 (pdf)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV

Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV

 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa V(doc)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7(doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- geogragia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa VI (pdf)
 Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VI(doc)
Wymagania edukacyjne- religia - klasa VI
Kryteria oceniania- informatyka - klasa VI (pdf)
Zasady obowiązujące na lekcjach wf
Wymagania na poszczególne oceny z wf
Program WDŻ
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa VI(doc)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa VII
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII(doc)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa VII
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyne- geografia-klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

Wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI
plik pdf plik pdf

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL.1-3 

 

 

KLASA 1 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Zajęcia rozwijające 

1a, 1b 

p. E. Trzósło 

poniedziałek 

14.50-15.35 

świetlica 

Rozwijające zajęcia sportowe 

1a, 1b 

p. J. Kucharska 

piątek 

15.10-15.55 

świetlica 

Zajęcia rozwijające – gry planszowe 

1a 

p. M. Godfrejów 

czwartek 

12.30-13,15 

49 

Paka szkolnego bystrzaka 

1a 

p. M. Godfrejów 

piątek 

11,30-12,15 

49 

 

 

KLASA 2 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Zajecia rozwijające 

2a, 2b 

p. E. Trzósło 

poniedziałek 

14.50-15.35 

świetlica 

Rozwijające zajęcia sportowe 

2a, 2b 

p. J. Kucharska 

piątek 

15.10-15.55 

świetlica 

Zajęcia rozwijające 

2b 

p. M. Fetter 

środa 

12.30-13.15 

 

 

 

KLASA 3 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Gry i zabawy ruchowe 

3 

p. R. Czub 

piatek 

9.40-10.25 

hala 

Zajęcia rozwijające 

3b 

p. E. Korzeniowska 

czwartek 

11.30-12.15 

46 

Zajęcia rozwijające 

3a, 3b 

p. E. Trzósło 

poniedziałek 

14.50-15.35 

świetlica 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

3b 

p. A Rumińska 

piątek 

11.30-12.15 

 

Rozwijające zajęcia sportowe 

3a, 3b 

p. J. Kucharska 

piątek 

15.10-15.55 

świetlica 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW) 

KLASY 1-3 

 

 

NAZWA ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR SALI 

ZDW z języka angielskiego 

2a, 2b 

p. P. Raś 

czwartek 

13.30-14.15 

 

ZDW z języka angielskiego 

3a, 3b 

p. P. Raś 

czwartek 

13.30-14.15 

 

Godzina korekcyjna 

1a 

1b 

2a 

2b 

 

wtorek 

wtorek 

wtorek 

poniedziałek 

11.30-12.15 

12.30-13.15 

10.30-11.15 

10.30-11,15 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL. 4-8 

 

 

KLASA 4 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Kółko matematyczne 

4b 

E. Zych-Nowak 

poniedziałek 

8.50-9.35 

32 

Zajęcia sportowe 

4a, 4b 

p. R. Czub 

poniedziałek 

16.00-16.45 

hala 

Kółko rowerowe 

4a, 4b 

p. J. Kucharska 

czwartek 

 

sala 

Kółko turystyczne 

4a, 4b 

p. B. Kwiecień-Byczek 

piątek 

17.00-17.45 

38 

 

 

KLASA 5 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Kółko historyczne 

5a, 5b 

p. Jagiełło 

czwartek 

14.20=15.05 

 

Zajęcia rozwijające 

5b 

p. K. Mazur 

poniedziałek 

14.20-15.05 

37 

Zajęcia sportowe 

5a, 5b 

p. R. Czub 

poniedziałek 

16.00-16.45 

hala 

Kółko rowerowe 

5a, 5b 

p. J. Kucharska 

czwartek 

 

sala 

Kółko turystyczne 

5a, 5b 

p. B. Kwiecień-Byczek 

piątek 

17.00-17.45 

38 

Zajęcia rozwijające jak się uczyć 

5a 

p. I. Satora 

poniedziałek 

15,10-15.55 

34 

Zajęcia rozwijające - autoprezentacja 

5a 

p. I. Satora 

środa 

15.10-15.55 

34 

 

 

KLASA 6 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Kółko historyczne 

6a, 6b, 6c 

p. Jagiełło 

czwartek 

14.20-15.05 

 

Zajęcia rozwijające 

6a 

p. A. Czekaj 

środa 

13.30-14.15 

 

Tenis stołowy 

6a, 6b 

p. J. Kucharska 

poniedziałek 

8.00-8.45 

hala 

Zajęcia sportowe 

6a, 6b, 6c 

p. R. Czub 

poniedziałek 

16.00-16.45 

hala 

Kółko rowerowe 

6a, 6b, 6c 

p. J. Kucharska 

czwartek 

 

sala 

Kółko turystyczne 

6a, 6b, 6c 

p. B. Kwiecień-Byczek 

piątek 

17.00-17.45 

38 

 

 

KLASA 7 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Kółko historyczne 

7a, 7b 

p. Jagiełłó 

czwartek 

14.20-15.05 

 

Zajęcia rozwijające 

7b 

p. B. Szklarska 

wtorek 

14.40-15.25 

38 

Kółko rowerowe 

7a, 7b 

p. J. Kucharska 

czwartek 

 

sala 

Kółko turystyczne 

7a, 7b 

p. B. Kwiecień-Byczek 

piątek 

17.00-17.45 

38 

Klub Europejski 

7a, 7b 

p. E. Jagiełło/p. R. Kułaga 

wtorek 

15.10-15.55 

 

 

 

 

 

KLASA 8 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

Moje pasje- moje kompetencje 

8a 

p. A. Żontołw 

piątek 

15.10-15.55 

 

Kółko szachowe 

8b 

p. A. Lewandowska 

poniedziałek 

8.00- 8.45 

37 

Kółko matematyczne 

8a, 8b 

p. A. Brodzik 

środa 

14.20-15.05 

30 

Kółko rowerowe 

8a, 8b 

p. J. Kucharska 

czwartek 

 

sala 

Kółko turystyczne 

8a, 8b 

p. B. Kwiecień-Byczek 

piątek 

17.00-17.45 

38 

Klub Europejski 

8a, 8b 

p. E. Jagiełło/p. R. Kułaga 

wtorek 

15.10-15.55 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW) 

KLASY 4-8 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

ZDW z języka polskiego 

4a 

p. K. Mazur 

poniedziałek 

9.40-10.25 

32 

ZDW z języka polskiego 

5a, 5b 

p. K. Mazur 

poniedziałek 

13.30-14.15 

37 

ZDW z języka polskiego 

6c 

p. B. Szklarska 

wtorek 

8.50-9.40 

38 

ZDW z języka polskiego 

8a, 8b 

p. K. Mazur 

wtorek 

14.20-15.05 

42 

ZDW z języka polskiego 

6a 

p. A. Czekaj 

czwartek 

8.00-8.45 

H 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

6a 

p. A. Czekaj 

czwartek 

8.50-9.35 

H 

ZDW z języka polskiego 

6a 

p. A. Czekaj 

środa 

14.20-15.05 

H 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

6a 

p. A. Czekaj 

poniedziałek 

8.00-8,45 

8.50-9,35 

H 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

6a 

p. A. Czekaj 

wtorek 

14.20-15,05 

H 

 

 

MATEMATYKA 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

ZDW z matematyki 

4a 

p. A. Brodzik 

środa 

9.40-10.25 

32 

ZDW z matematyki 

4b 

p. A Brodzik 

piątek 

13.30-14.15 

32 

ZDW z matematyki 

5a, 5b 

p. E. Zych-Nowak 

środa 

15,10-15,55 

37 

ZDW z matematyki 

6b, 6c 

p. D. Cielecka 

czwartek 

13,30-14,15 

38 

ZDW z matematyki 

6a 

p. E. Zych-Nowak 

poniedziałek 

13.30-14.15 

H 

ZDW z matematyki 

7a, 7b 

p. D Cielecka 

środa 

14.20-15.05 

30 

ZDW z matematyki 

8a, 8b 

p. A Brodzik 

poniedziałek 

14.20-15-05 

30 

 

 

 

CHEMIA 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

ZDW 

7a, 7b, 8a, 8b 

p. K. Chodań 

poniedziałek 

14.20-15.05 

30 

 

 

 

FIZYKA 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

ZDW 

7a, 7b, 8a, 8b 

p.A. Muzyczka-Szuba 

środa 

14.40-15.25 

32 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

NAZWA 

ZAJĘĆ 

KLASA 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINA 

NR 

SALI 

ZDW 

6a, 6b 

p. A. Zjawiony 

czwartek 

8.00-8.45 

9 

ZDW 

6c 

p. K. Górka-byrska 

piątek 

8.50-9.35 

38 

ZDW 

4b 

p. Monika Sowa 

czwartek 

13.30-14.15 

9