Dokumenty

Podania, dokumenty, podręczniki
Wymagania i PSO - szkoła podstawowa
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

Podanie o zwolnienie  z wychowania do życia w rodzinie- druk

Wniosek o wydanie opinii- druk    (Procedura wydawania opinii- dokument)

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Regulamin zdalnego nauczania- plik

Regulamin LIBRUS- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- tekst

 

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

- PSO - klasy 1-3 (pdf)
- PSO- język polski - (DOC)
-PSO- plastyka- (doc)

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski 1 (word)
Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)
Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2,3 (pdf)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV

Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV

 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa V(doc)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7(doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- geogragia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa VI (pdf)
 Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VI(doc)
Wymagania edukacyjne- religia - klasa VI
Kryteria oceniania- informatyka - klasa VI (pdf)
Zasady obowiązujące na lekcjach wf
Wymagania na poszczególne oceny z wf
Program WDŻ
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa VI(doc)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa VII
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII(doc)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa VII
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyne- geografia-klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

Wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI
plik pdf plik pdf

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL.1-3

 

KLASA 1

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Gimnastyka- dziewczynki

1b

p. Juda-Brańka

poniedziałek

12.30-13.15

S

Gimnastyka- dziewczynki

1a

p. Juda-Brańka

poniedziałek

13.30-14.15

S

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

1a, 1b

p. Raś

środa

13.30-14.15

50

Zajęcia plastyczne

1b

p. Martowska

wtorek

 

44

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

1b

p. Mastyna

 

11.30-12.15

50

 

 

KLASA 2

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Zajęcia plastyczne

2a

p. Różycka

piątek

11.30-12.15

45

Koło matematyczno przyrodnicze

2b

p. Korzeniowska

poniedziałek

9.40-10.25

46

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

2a, 2b

p. Raś

środa

13.30-14.15

50

Piłka nożna

2a, 2b

p. Czub

piątek

15.10-15.55

S

 

 

KLASA 3

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Gimnastyka - dziewczynki

3b

p. Juda-Brańka

poniedziałek

12.30-13.15

S

Gimnastyka - dziewczynki

3a

p. Juda-Brańka

poniedziałek

13.30-14.15

S

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

3a, 3b

p. Raś

środa

13.30-14.15

50

Piłka nożna

3a, 3b

p. Czub

piątek

15.10-15.55

S

Piłka nożna

3a

p. Miś

środa

13.15-14.00

S

Muzyka łagodzi obyczaje – kreatywne zajęcia muzyczne

3a, 3b

p. Król

piątek

10.30-11.15

48

Zajęcia rozwijające

3a

p. Godfrejów

czwartek

10.30-11.15

49

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL. 4-8

 

 

KLASA 4

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Kółko matematyczne

4a, 4b

p. Zych-Nowak

Poniedziałek

(od X)

15.10-15.55

34

Zajęcia rozwijające (j. polski)

4b

p. Mazur

piątek

8.00-8.45

37

Zajęcia z tenisa stołowego

4a, 4b

p. Miś

czwartek

16.00-16.45

S

Piłka nożna

4a, 4b

p. Czub

piątek

15.10-15.55

S

 

 

KLASA 5

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Zajęcia rozwijające myślenie logiczne

5a

p. Zych-Nowak

Poniedziałek

(od X)

9.40-10.25

42

Zajęcia z tenisa stołowego

5a, 5b, 5c

p. Miś

czwartek

16.00-16.45

S

Piłka nożna

5a, 5b, 5c

p. Czub

piątek

15.10-15.55

S

 

 

KLASA 6

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Matematyka jest OK!

6a

p. Cielecka

środa

13.30-14.15

39

Zajęcia z tenisa stołowego

6a, 6b

p. Miś

czwartek

16.00-16.45

S

Kółko matematyczne

6a, 6b

p. Cielecka

wtorek

(od X)

13.30-14.15

39

Zajęcia rozwijające kompetencje historyczne

6a

p. Jagiełło

czwartek

13.30-14.15

39

Gry planszowe

6b

p. Szklarska

poniedziałek

14.20-15.05

40

 

 

KLASA 7

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Klub Europejski

7a, 7b

p. Jagiełło

środa

15.10-15.55

39

Zajęcia rozwijające z matematyki

7a (wybrani uczniowie)

p. Cielecka

wtorek

9.40-10.25

38

Kółko chemiczno-biologiczne

7a, 7b

p. Chodań

czwartek

14.20-15.05

32

Zajęcia z tenisa stołowego

7a, 7b

p. Miś

czwartek

16.00-16.45

S

Podróże małe i duże – zajęcia rekreacyjno- turystyczne

7a

p. Żontołw

wtorek

14.20-15.05

s. 30 lub w terenie

Landesku interesantndeso

7b

p. Szewczyk

wtorek

13.30-14.15

28

 

 

KLASA 8

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Klub Europejski

8a

p. Jagiełło

środa

15.10-15.55

39

Czy egzamin jest trudny?

8a

p. Cielecka

Wtorek

(od X)

14.20-15.05

32

Zajęcia z tenisa stołowego

8a

p. Miś

czwartek

16.00-16.45

S

Język niemiecki w piosenkach – zajęcia rozwijające

8a

p. Szewczyk

wtorek

8.00-8.45

28

Koło Turystyczne

 

p. Kwiecień-Byczek

piątek

15.00-15.45

s. 38 lub zajęcia w terenie

Kółko Rowerowe

 

p. Król

piątek

14.20-16.00

 

Kółko Informatyczne

 

p. Król

piątek

12.30-13.15

41

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW)

KLASY 4-8

 

JĘZYK POLSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Zajęcia wyrównawcze

5c

p. Szklarska

piątek

13.30-14.15

32

Zajęcia wyrównawcze

6a, 6b

p. Szklarska

poniedziałek

13.30-14.15

40

Zajęcia wyrównawcze

7a, 7b

p. Mazur

środa

13.30-14.15

42

Zajęcia wyrównawcze

8a

p. Mazur

czwartek

14.20-15.05

32

 

MATEMATYKA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

ZDW z matematyki

4a, 4b (chłopcy)

p. Zych- Nowak

środa(od X)

8.50-9.35

34

ZDW z matematyki

4a, 4b (dziewczynki)

p. Zych- Nowak

środa(od X)

9.40-10.25

34

ZDW z matematyki

5a

p. Zych- Nowak

piątek

14.20-15.05

42

ZDW z matematyki

5b

p. Cielecka

czwartek

8.00-8.45

9

ZDW z matematyki

5c

p. Cielecka

poniedziałek

8.50-9.35

38

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

6b

p. Zych-Nowak

środa (od X)

8.00-8.45

34

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

7a, 7b

p. Brodzik

poniedziałek

15.10-15.55

30

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

8a

p. Brodzik

poniedziałek

14.20-15.05

30

 

CHEMIA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

Zajęcia wyrównawcze

8a

p. Chodań

poniedziałek

14.20-15.05

32

 

 

FIZYKA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

ZDW

7a, 7b, 8a

p. Muzyczka-Szuba

Poniedziałek

15.10-15.55

32

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

ZDW

5a

p. Sowa

poniedziałek

15.10-15.55

28

ZDW

5c

p. Sowa

wtorek

8.50-9.35

9

ZDW

6b

p. Sowa

piątek

13.30-14.15

11

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

 SALI

ZDW – Deutsch- erste Hilfe

7a, 7b, 8a

p. Szewczyk

poniedziałek

14.20-15.05

28