Kalendarium

 

KALENDARIUM IMPREZ – ROK SZKOLNY 2020/2021

(realizacja w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

 

 

TERMIN


 

ZADANIA


 

FORMA REALIZACJI


OSOBY

ODPOWIE-DZIALNE


 

UWAGI


wrzesień

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Klasy 1 - 3  – „Pierwszy dzwonek”

Akademia

Wychowawcy klas trzecich, Król T. (sprzęt)

Rozpoczęcie roku  szkolnego

Rozpoczęcie Roku szkolnego

Klasy 4 - 8

W salach

wychowawcy

Rocznica 17 września (Dąb pamięci)

Apel

R. Kułaga,
E. Jagiełło

Promowanie postaw patriotycznych

wrzesień

„Sprzątanie Świata” – trzeci tydzień września

25 lecie Fundacji Nasza Ziemia – hasło: "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

Odkrywamy czystą Polskę

 

Prace plastyczne

B. Kwiecień-Byczek,D. Izmaiłow,K. Chodań,D. Repetowska

Promowanie postaw proekologicznych

Konkurs zakrętkowy (IX-X)

Zbiórka plastikowych zakrętek

D.Repetowska
i K. Chodań –koordynatorzy,

w-cy klas

wrzesień

Ślubowanie klas pierwszych SP

Akademia

Wychowawcy i pedagodzy specjalni kl. I

Promowanie postaw proekologicznych

Rajd rowerowy – 70 rocznica Nowej Huty

Rajd  rowerowy uczniów i nauczycieli

T. Król, A. Wolska, M. Kuźma

Promowanie postaw proekologicznych

październik

„Podziel się posiłkiem”

zbiórka żywności

D.Repetowska, K. Pelc

Wolontariat

 

Dzień Patrona SP

lekcja biblioteczna

konkurs plastyczna

R. Sliwak,

D.Trojanowska- Izmaiłow,

E. Trzósło

 

Dzień Papieski

 

katecheci

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

A. Martowska,

R. Ogrodowicz

I. Cichecka-Jusińska

B. Roman-Pietras

 

 

Zawody dla uczniów klas 1 – 3

zawody sportowe

„Mali sportowcy”

Nauczyciele wychowania fizycznego( M. Juda-Brańka, J. Kucharska)

 

listopad

11 listopada - nawiązanie do Dębu

Akademia

E. Jagiełło,
R. Kułaga

Promowanie postaw patriotycznych

 

Dzień Podchorążego

Konkurs, zabawa

R. Kułaga

 

Poranek Pieśni Patriotycznej,

klasy 1-3

Prezentacja pieśni przez uczniów

A. Król, A.Martowska,
M. Różycka,

 

Dzień zdrowego śniadania, klasy 1-3 i „Sokowirówka”

przygotowanie zdrowego posiłku

D. Krupińska, A. Martowska

Promo-wanie zdrowego żywienia

Finał „Słonecznej InteGRAcji” dla przedszkoli – ostatni tydzień

Gra terenowa

I. Cichecka-Jusińska,
B. Roman-Pietras,

Różycka , A. Hiro,

E. Trzósło

Promocja szkoły

andrzejki klasy 1 -3

zabawy andrzejkowe

A. Martowska

M. Różycka

 

 

 

andrzejki 4-8

zabawy andrzejkowe

H. Dudzik

 

Halloween, klasy  1-3

 dyskoteka

A. Hiro, H. Lubas

 

 

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

plakaty, zabawy pogadanki

 

K. Pelc,
D. Repetowska,
B. Szklarska,

 

 

grudzień

Mikołajki  1 - 3 SP

spotkanie z Mikołajem, prezenty

D. Dorenda , B. Chudy,

 wychowawcy klas 2 SP

 

Mikołajowy Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej chłopców (klasy V i młodsze)

zawody piłkarskie

M. Miś,
R. Czub

Promocja szkoły

Przegląd piosenki „Eyes on Kids” –

prezentacja piosenki anglojęzycznej przez uczniów

A. Hiro,

K. Byrska-Górka

Promocja szkoły

„Świąteczna Zbiórka Żywności”

 

D.Repetowska,  K. Pelc

Wolontariat

„Gwiazdka dla zwierzaka”

 

 

A. Czekaj, K. Byrska-Górka

Koncert kolęd i pastorałek, kl. 1 - 3

prezentacja kolęd przez uczniów

A. Król, 
M. Różycka,

A. Martowska

 

Jasełka

przedstawienie jasełkowe

katecheci

 

Wigilia

spotkania opłatkowe

katecheci

 

styczeń

WOŚP

zbiórka pieniędzy, loteria fantowa

 

B. Kwiecień-Byczek,

A.Brodzik, A.Żontołw, 
I. Cichecka-Jusińska D.Repetowska,

A. Hiro, H. Lubas,

wolontariat

Zabawa karnawałowa dla klas 1-3

dyskoteka

Korzeniowska,

wychowawcy klas

 

Dzień  otwarty , klasy 1 -3  (styczeń, luty, marzec)

prezentacja szkoły rodzicom przyszłych uczniów

Zespół ds. promocji szkoły, nauczyciele wych. fizycznego

Promocja szkoły

Dzień Babci i Dziadka

prezentacja przedstawienie

W-cy klas pierwszych, Hiro, Lubas,

 

luty

Apel śródroczny, klasy 1 - 3

apel

Wychowawcy
i pedagodzy specjalni klas drugich

Apele

śródroczne

Apel śródroczny 4 – 8 SP

apel

Wychowawcy klas ósmych

Rozgrywki międzyklasowe

 piłka siatkowa – dziewczyny

piłka nożna - chłopcy

Rozgrywki sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

Dzień  otwarty,klasy 1 -3  (styczeń,  luty, marzec)

prezentacja szkoły rodzicom przyszłych uczniów

Zespół ds. promocji szkoły, nauczyciele wych. fizycznego

Promocja szkoły

Marzec

Wewnątrzszkolny konkurs historyczny

Udział w konkursie poszczególnych uczniów

Jagiełło

Promowanie postaw patriotycznych

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "ŚWIETLIK"

Organizacja konkursu

Repetowska

 

Konkurs matematyczny "KANGUR"

Organizacja konkursu

Zych-Nowak,

Repetowska

 

„Słoneczna InteGRAcja”

 

Gra terenowa

 

Jusińska, Pietras, Hiro, Trzósło

Promocja szkoły

Wielkanocna Zbiórka Żywności

 

Repetowska, Pelc

Wolonta riat

Słoneczna Olimpiada dla przedszkolaków

zawody sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego: J. Kucharska

M. Juda-Brańka

Promocja szkoły

Dzień Ziemi (marzec lub kwiecień)

 

Korzeniowska (kl. 1-3)

Izmaiłow,  Chodań

 

 

Konkurs "Fizyka da się lubić"

Konkurs plast.-techn.-naukowy

Muzyczka-Szuba

 

 

kwiecień

Tydzień dla Serca

Promocja zdrowej żywności, oddawanie krwi

 

H. Dudzik, M.Juda- Brańka,

I. Satora, R. Czub,
M. Miś, M.Różycka,

B. Mastyna E. Trzósło

 

Tydzień Młodego Ekologa

 kl. 1-3

Koordynator M. Godfrejów

 

Misterium Wielkanocne

 

 

katecheci

 

„Pola Nadziei”

zbiórka pieniędzy na hospicjum

D.Repetowska, K. Pelc

Wolon-tariat

„Słoneczna InteGRAcja”

Uroczysta Gala

I. Cichecka-Jusińska, B. Roman-Pietras A. Hiro,
E. Trzósło

Promocja szkoły

maj

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Akademia

R. Kułaga,
E. Jagiełło

 

Sejmik ekologiczny

 

D. Izmaiłow, B. Kwiecień-Byczek,

K. Chodań,
E.Korzeniowska, E. Trzósło (dekoracje)

 

Promowanie postaw proekologicznych

 

Konkurs matematyczny dla klas 5

Udział przygotowanych uczniów

A. Brodzik

 

Konkurs wiedzy o Krakowie, klasy

1 - 3

Udział przygotowanych uczniów

A. Czekaj,
M. Różycka

 

Życzliwy uczeń

udział uczniów w konkursie

D. Repetowska, K. Pelc,
B. Szklarska

 

V Przegląd Angielskiej Piosenki Młodzieżowej ‘Eyes on Teens”

prezentacja piosenek anglo-

języcznych

 

P.Raś

 

 

Wielka Zbiórka Książek

 

D. Repetowska,

K. Chodań

wolontariat

 

Pola Nadziei

 

K. Pelc

D. Repetowska

czerwiec

Festyn Rodzinny (w połączeniu
z Godziną Pąsowej Róży)

 

 

Miś, Garncarska,

Lubas, Hiro,

Trzósło, Wolska, Byczek, Cielecka, Czekaj, Chudy,

Muzyczka, Martowska,

Repetowska, Krupińska

Kułaga

 

Mali sportowcy dla kl. 1 -3

Rozgrywki sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego:
J, Kucharska,
M. Juda-Brańka

 

Dzień Sportu kl. 4-8

Rozgrywki sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

„Godzina Pąsowej Róży”

Przedstawienia teatralne,

Prezentacja twórczości dzieci

Korzeniowska, Żontołw - koordynatorzy

oraz Trzósło, Pietrzak, Hiro, Lubas, Martowska

 

Gala Złotej Róży kl. 3

Akademia,  wręczenie nagród

Wychowawcy klas trzecich

 

Zakończenie roku szkolnego kl. 1 - 3

Akademia

Wyvhowawcy klas pierwszych

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego kl. 4 - 8

Akademia, przedstawienie

Wychowawcy klas siódmych