ŚWIETLICA

Informacje
Mali odkrywcy
Konto

  Szkolna świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Zgodnie z codziennym planem jej funkcjonowania czas spożywania przez uczniów posiłku w stołówce szkolnej przypada między godz. 11.30 a 14.00. Dzieci objęte przez specjalistów opieką logopedyczną, psychologiczną czy rewalidacyjną są zabierane na tego typu zajęcia zazwyczaj podczas swojego pobytu w świetlicy.
    Nasza świetlica spełnia swoje funkcje opiekuńczo – wychowawcze w ten sposób, by integrować dzieci zdrowe z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz by zapewniać wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa. Cel ten osiągamy poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci (możliwość różnych form ekspresji plastycznej, tanecznej, recytatorskiej), uczenie reguł komunikacji interpersonalnej, kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych, np. tworzenie dobrego klimatu, zapewnienie dzieciom odpoczynku czynnego (na świeżym powietrzu, na hali sportowej). Służą też temu zabawy adaptacyjno – integracyjne, zajęcia wyciszające i zwalczające hałas (bajki terapeutyczne, relaksacja przy muzyce) mające na celu pomoc w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sprawami.
    Nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego typu zajęciach, podczas których wyróżnić można aktywność plastyczno – techniczną, gry i zabawy ruchowe (m.in w sali integracji sensorycznej), rozwijanie czytelnictwa, umiejętności taneczno – wokalnych, recytatorskich. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w przedstawieniach, zabawach, festynach, kiermaszach, konkursach i innych przedsięwzięciach zgodnych z kalendarzem imprez szkolnych i świetlicowych (np. obchody andrzejkowe, mikołajkowe, Dzień Babci i Dziadka, świąteczne warsztaty cukiernicze, festyn rodzinny). Uzyskują też codzienną pomoc w odrabianiu zadań domowych i mają okazję ćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach.
    Nasza świetlica jest dla uczniów inspirującym do wszechstronnego rozwoju miejscem zabawy i nauki, spełniającym standardy promocji zdrowia, kształtującym postawy wzajemnej życzliwości i szacunku względem siebie.

Karta zapisu dziecka do świetlicy rok szkolny 2021/2022

Regulamin świetlicy

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas II- IV, które po zajęciach przebywają w świetlicy szkolnej. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka.

 

 

 

 

 

Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, proste eksperymenty i doświadczenia, zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób mamy nadzieję pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i stymulować zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


ZAJĘCIA W SALI DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami mają też w świetlicy mali amatorzy zajęć sportowych. Czekają na nich zawody  (na zdjęciach  chłopcy z klas I a i I b) podczas mini turnieju sprawnościowego w naszej szkolnej salce ze sprzętem do integracji sensorycznej  oraz do zajęć terapeutyczno – rekreacyjnych. To nowocześnie wyposażone szkolne pomieszczenie, oddane w tym roku szkolnym do użytku świetlicowego, pozwala na prowadzenie zajęć stymulujących rozwój motoryki dużej i małej, układu równowagi, funkcji dotykowych i wzrokowych. Podczas zawodów i zabaw dla dzieci wykorzystujemy, m.in. piłki terapeutyczne różnej wielkości, platformę do balansowania, klocki materacowe, małą trampolinę. Wyposażenie naszej salki terapeutyczno – rekreacyjnej wciąż się wzbogaca (obecnie o huśtawkę i basen z plastikowymi piłeczkami). Uczniowie bardzo lubią spędzać czas w tym pomieszczeniu, bo zabawa tu daje radość, a poza tym przyczynia się do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka.

 

 


 

 

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

75 85910007 1021 0095 5414 0001

W przypadku wpłaty na świetlicę- Świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa