Eyes on Kids

Od roku 2014 zapraszamy dzieci klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne wraz z nauczycielami języka angielskiego. Stawiamy na przyjazną, pozbawioną rywalizacji atmosferę. Nie przyznajemy nagród, ale pamiątki: imienny dyplom oraz przypinkę z logo przeglądu. W tym roku, 22 marca 2023 spotkaliśmy się, już po raz ósmy, na kolejnej edycji Eyes on Kids. Motywem przewodnim przeglądu była natura, przyroda i jej piękno. Ostatecznie, uczestnikami spotkania były dzieci z 4 szkół podstawowych i sześciu krakowskich przedszkoli, w łącznej liczbie 342:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci
  • Szkoła Podstawowa nr 29
  • Szkoła Podstawowa nr 88
  • Samorządowe Przedszkole nr 116
  • Samorządowe Przedszkole nr 99
  • Samorządowe Przedszkole nr 46
  • Samorządowe Przedszkole nr 97
  • Samorządowe Przedszkole nr 110
  • Publiczne Przedszkole Bajkowa Dolinka

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom języka angielskiego wraz z wychowawcami serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję spotkać się w kolejnym roku szkolnym. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców i rodziców uczniów klas 1-4 SP 105 za przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla wszystkich uczestników przeglądu. Serdecznie dziękujemy za coroczne wsparcie. 

Przegląd na hali mógł się odbyć dzięki nowoczesnemu nagłośnieniu zakupionemu w ramach #laboratoriumprzyszlosci