Wybory do SU

W dniu 10 października 2023r w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 105 odbyły się wybory do Rad Samorządu Szkolnego. 

Uczniowie klas 1-3 przystępowali do głosowanie w lokalu wyborczym na III piętrze i wybierali swoich przedstawicieli do Rady Małego Samorządu. Nad przebiegiem głosowania czuwał sztab wyborczy w składzie: Oliwia Katarzyńska kl.5a, Magdalena Grzybek kl.6a i Magdalena Gałek kl.6a oraz opiekun Małego SU – p. Dorota Krupińska.  

 Uprawnionych do głosowania było 112 osób, swój głos oddało 93 uczniów. Frekwencja wyniosła 83%. Głosów nieważnych - 0. 

Głosy wyborców rozłożyły się następująco: 

23-Tomal Filip kl.3a 

17-Bąk Aleksandra kl. 2a 

16- Gałek Amelia kl. 2b 

11-Stelmach Rozalia kl. 2a 

9- Sonik Magdalena kl.2a 

7-Telejko Gabriela kl. 3b 

6-Drzymała Maja kl.3b 

4- Bigda Barbara kl.2a 

 

Zatem Radę Małego SU będą tworzyć: 

  • Tomal Filip kl.3a 
  • Bąk Aleksandra kl. 2a 
  • Gałek Amelia kl.2b 

 

Uczniowie klas 4-8 przystępowali do głosowanie w lokalu wyborczym na w dawnym pomieszczeniu siłowni i wybierali swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego. Nad przebiegiem głosowania czuwał sztab wyborczy w składzie: Julia Skoczołek kl.6b, Fabian Grela 6a, Eryk Migas kl.6a, Krystian Maciąg kl.6b oraz opiekunowie SU p. Beata Kwiecień-Byczek i p. Agata Żontołw 

Uprawnionych do głosowania było 196 osób, swój głos oddało 153 uczniów. Frekwencja wyniosła 78%. Głosów nieważnych - 8. 

Głosy wyborców rozłożyły się następująco: 

41-Kulig Mikołaj kl. 7a 

38- Łakomy Julia kl.6a 

30- Tyrpuła Patryk kl.8b 

21- Bilski Kordian kl.5a 

15- Chmioła Krystian kl. 7a 

 

Zatem Radę Samorządu Uczniowskiego będą tworzyć: 

  • Przewodniczący - Mikołaj Kulig kl.7a 
  • Zastępca przewodniczącego - Julia Łakomy kl.6a 
  • Sekretarz- Patryk Tyrpuła kl.8b