Działaj z imPETem

W tym roku szkolnym klasy 1-3 realizują wyzwania projektu „ Działaj z imPETem”
 Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału !!!
ZADANIE NA PAŹDZIERNIK: zapamiętaj cztery kroki - odkręć,  opróżnij, zgnieć, segreguj.