SAMORZĄD SZKOLNY

Działalność samorządu
Regulaminy, strój szkolny, telefony komórkowe
Rada samorządu
Rzecznik Praw Ucznia

 

Rok szkolny 2022/ 2023

 

Wielkanocne zabawy

Klasa 6 A zrganizowała, z okazji zbliżających się świąt, świąteczny poczęstunek i zabawy dla młodszych i starszych.

 


Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny już za nami. W naszej szkole przywitaliśmy go radośnie i kolorowo. Założyliśmy barwne stroje i przynieśliśmy wiosenne gadżety. W tym dniu każda klasa otrzymała wiosenne życzenia  napisane wcześniej przez swoich rówieśników. Odbył się także wiosenny kiermasz kwiatów. Mogliśmy kupić kwieciste bratki i różnobarwne stokrotki. W środę 22 marca uczniowie nauczania początkowego szukali Pani Wiosny przemierzając na hulajnogach ulice Nowej Huty. 
21 marca to także Światowy Dzień Zespołu Downa. Tradycyjnie w tym dniu zakłada się dwie skarpetki nie do pary. Co roku nasi uczniowie zachęcają wszystkich do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby ludzi z Zespołem Downa i zapraszają do włączenia się w akcję. Dzień był przygotowany przez klasę 7C.

 


Dzień Kobiet

Klasa 6b przygotowała naprawdę huczne obchody 8 marca. Każda kobieta – starsza, młoda i jeszcze młodsza – została obdarowana serduszkiem z sentencją, życzeniami specjalnie na tę okazję ułożonymi przez Kamila i czekoladką. Na koniec odbył się konkurs “Kobiety na pokaz”, w jury którego obok chłopców z klasy 6b zasiadła pani dyrektor Anna Wolska i nauczyciel Mateusz Miś. Całość prowadziła pani Honorata Dudzik. Kogóż to nie było: i Helena Modrzejewska, i królowa Elżbieta II, i Ania Shirley, i Olga Tokarczuk, i Pippi z koniem! Zabawa była przednia.


 

Dzień Bezpiecznego Internetu

7 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji klasa 5A przygotowała inscenizację, która miała przypomnieć uczniom jak bezpiecznie korzystać z tego medium.

 


Mikołajki

Dzień 6 grudnia spędziliśmy w naszej szkole tradycyjnie obchodząc Mikołajki. W tym roku w ramach działań Samorządu Uczniowskiego zadanie organizacji tego dnia wylosowała klasa 8a. Było pracowicie i wesoło ! Na mini kiermaszu można było zakupić świeżo upieczone pierniczki i ciasto lub zrobić sobie mikołajowe zdjęcie w fotobudce.  Cała szkoła zapełniła się też czerwonymi czapkami, ponieważ sporo uczniów postanowiło być choć przez chwilę Mikołajem!

 


Andrzejki

W poniedziałek 28 listopada klasa 4a zorganizowała wróżby andrzejkowe dla kl. 4-8. Uczniowie przez kilka dni przygotowywali się do tego przedsięwzięcia. Tworzyli dekoracje,wymyślali wróżby. Andrzejki zostały mile przyjęte przez starszych uczniów,wszyscy wesoło się bawili. Kl.4a przygotowując Andrzejki zrealizowała przydzielone przez radę SU zadanie dla klas w tym roku szkolnym.

 


17. 10 2022.   Spotkanie samorządów szkolnych w UMK

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej

I

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105.

II

Uczniowie maja prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządów klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

III

Trzyosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów klas IV - VIII raz na dwa lata w tajnym głosowaniu, poprzedzonym kampanią wyborczą. Za kampanie wyborczą odpowiedzialni są: samorządy klasowe i kandydaci. Prace ich koordynuje komisja uczniowska  powołana przez samorząd uczniowski. Komisja wyborcza pełni funkcje sztabu wyborczego.

W roku szkolnym 2017/2018 samorząd szkolny zostaje wybrany spośród uczniów SP nr 105 kl. IV – VII i klas gimnazjalnych II i III i składa się z 6 osób. Osoby wybrane przyjmują funkcję w Zarządzie wg. ilości uzyskanych głosów.

IV

Zasady wyborów określone są w ordynacji wyborczej do Samorządu Uczniowskiego.

V

W szczególnych przypadkach, kiedy w trakcie trwania kadencji należy uzupełnić skład Zarządu przeprowadzone są wybory uzupełniające.
W głosowaniu tajnym biorą udział samorządy klasowe i członkowie Zarządu.

VI

Z ramienia Rady Pedagogicznej Samorządem Uczniowskim opiekuje się dwóch  lub trzech nauczycieli.

VII

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia Radzie Szkoły i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących bezpośrednio uczniów.

VIII

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należą:

 • Uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego
 • Prowadzenie zebrań samorządu i dokumentacji swojej działalności.
 • Opiniowanie w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju.
 • Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.
 • Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współorganizowanie imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej
  i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Motywowanie uczniów do działania na rzecz szkoły i środowiska, dbanie
  o pozytywny wizerunek szkoły.
 • Nadzorowanie przestrzegania regulaminu szkolnego i realizacji wykonywanych zadań przez klasy i poszczególnych uczniów.
 • Uczestniczenie w różnych szkoleniach i warsztatach kierowanych do samorządów uczniowskich.
 • Czuwanie nad przepływem informacji o wydarzeniach szkole – tablica samorządu.
 • Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami,
 • Działalność wolontaryjna.

IX

Dokumentację działalności Samorządu Uczniowskiego stanowią:

- zeszyt zarządzeń i komunikatów.

- protokoły z zebrań,

- informacje na stronie internetowej.

X

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków mogą być odwołani przez Plenarne Posiedzenie Samorządu Uczniowskiego większością głosów na wniosek uczniów lub nauczycieli.

XI

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się dwa razy w miesiącu.

XII

Samorząd Uczniowski uchwala Regulamin swojej działalności, który jest zgodny ze Statutem szkoły.

XIII

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Ordynacja wyborcza do samorządu uczniowskiego

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Wybory przeprowadzane są co dwa lata.

2.Uczniowie dokonują wyboru swojej reprezentacji w postaci trzyosobowego zarządu samorządu uczniowskiego.

3.Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII wyłaniają i głosują na swoich kandydatów.

5.Wybory są:

           równe – każdy może głosować i każdy glos liczy się tak samo,

           bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,

           tajne – zapewniona jest anonimowość,

           powszechne – głosują wszyscy uczniowie szkoły podstawowej

6.Kampania wyborcza:

-   kandydaci otrzymują rekomendację od wychowawców

- kandydaci opracowują swoje programy, przygotowują plakaty, ulotki, prezentacje

- przed wyborami odbywa się debata wyborcza – spotkanie kandydatów z dyrekcją szkoły, z wyborcami ( ogółem uczniów lub przedstawicielami klas), nauczycielami.

- w prowadzeniu kampanii wyborczej wspierają kandydatów wychowawcy, koleżanki i koledzy.

7.Kalendarz wyborczy:

- do 20 września – zgłaszanie kandydatów

- od 23 września do 7 października – kampania wyborcza

- od 30 września -  cisza wyborcza

- 1 października – wybory

- do 7 października ogłoszenie wyników wyborów

8.Sztab wyborczy w składzie 6 osób wyłaniany jest przez samorząd uczniowski, przygotowuje i przeprowadza wybory i wchodzi w skład komisji wyborczej.

9.Nad całością kampanii czuwają opiekunowie samorządu uczniowskiego.


 

 Zakres obowiązków przewodniczącego.

1.    Jest reprezentantem uczniów danej klasy oraz wzorem   kulturalnego i odpowiedzialnego ucznia.

2.    Bierze udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego.

3.    Przekazuje informacje z tych spotkań swoim kolegom i koleżankom z klasy.

4.    Dba o estetykę przydzielonej klasie sali.

5.    Koordynuje prace przy organizacji imprez klasowych.

6.    Przydziela zadania w klasie, jeżeli klasa nie może dojść do porozumienia.

7.    Dba o to, by klasa posiadała papier ksero.

8.    Wspomaga wychowawcę klasy.

 

 


STRÓJ SZKOLNY

W Szkole Podstawowej nr 105  w Krakowie obowiązują następujące zasady dotyczące stroju:

 

strój codzienny:

 1. strój i wygląd ucznia jest  czysty, estetyczny; zabrania się koloryzowania włosów, strzyżenia wzorów na głowie, noszenia dredów itp. makijażu twarzy i  malowania paznokci, noszenia tatuaży i priscingu.
 2. kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej bez jaskrawych kolorów
 3. każdego ucznia obowiązuje noszenie logo szkoły,
 4. bluzki, bluzy podkoszulki i swetry bez dekoltów i ramiączek , dopuszcza się nadruki na koszulkach pod warunkiem, że nie promują używek, są bez wulgaryzmów we wszystkich językach świata i nie obrażają uczuć religijnych, nie promują klubów sportowych, nie zawierają haseł nietolerancji.
 5. spódnice, sukienki o długości co najmniej do kolan;
 6. spodnie długie ( przy upałach do kolan bez nadruków), przy leginsach pośladki zakryte długością bluzy lub swetra,
 7. obuwie na zmianę  o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny (odpowiednia prze­puszczalność, waga i wyprofilowanie umożliwiające wielogodzinne użytkowanie
  w szkole);

strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:

 1. strój dziewczęcy składa się z: białej koszulowej bluzki, białej bielizny,  prostej, czarnej lub granatowej spódnicy do kolan, krawatu z logo szkoły, butów na niskim obcasie
 2. strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru; krawatu z logo szkoły, butów wizytowych

strój sportowy:

 1. strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z koszulki i spodenek sportowych lub elementów dresu sportowego oraz  obuwia sportowego z białą podeszwą .

Za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest Samorząd Klasowy, wychowawca i Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Osoby odpowiedzialne mają obowiązek przeprowadzania kontroli wymaganego ubioru i wyglądu ucznia.


 

TELEFONY KOMÓRKOWE

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły.

 1. Na lekcji telefony komórkowe są wyłączone i oddane na stół nauczyciela po wejściu do klasy. Za dopilnowanie by każdy uczeń oddał telefon odpowiedzialny jest dyżurny klasy. Jeśli uczeń kilkakrotnie zostanie przyłapany na korzystaniu z telefonu jest on zabierany i możliwy do odbioru wyłącznie przez rodzica u wychowawcy klasy.
 2. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na jadalni.
 3. Podczas przerw telefony są wyciszone, a słuchanie muzyki odbywa się przy pomocy słuchawek.
 4. Na terenie szkoły nie można robić zdjęć oraz kręcić filmów wideo za pomocą telefonów komórkowych.
 5. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie i zgubienie przynoszonych na jej teren telefonów i urządzeń elektronicznych.
 6. Na wycieczkach szkolnych korzystamy z telefonu wyciszonego, a słuchanie muzyki odbywa się za pomocą słuchawek.

 

 

 

 Rada Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • Kacper Hołuj 3a
 • Julia Kłeczek 3a
 • Wiktor Komowicz 3a

 Rada Samorządu Uczniowskiego klas 4-8

 • przewodniczący- Maksymilian Skalny 7a
 • zastępca przewodniczącego-  Oliwia Sroka 8b
 • sekretarz- Maksymilian Skalny 7a, Nikola Wróbel 6a

 

W naszej szkole został powołany Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Uczniowie zdecydowali, poprzez głosowanie, że funkcję tę będzie sprawował Przemysław Raś, nauczyciel języka angielskiego.
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia jest zobowiązany stać na straży przestrzegania i egzekwowania przepisów prawnych dotyczących uczniów oraz inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia. Rzecznik będzie pełnił dyżury, podczas których każdy uczeń będzie mógł zgłosić się z problemem dotyczącym praw dziecka i ucznia.