OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OPŁATY
REGULAMIN STOŁÓWKI
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

Koszt jednego obiadu 7,50 zł

Opłatę za obiady należy uiszczać, wpłacając odpowiednią kwotę w sklepiku szkolnym, czynnym 8.00 do 12.00 lub przelewem na konto bankowe do 5 - go dnia danego miesiąca.
W przypadku płatności przelewem prosimy o dostarczenie do sklepiku potwierdzenia przelewu lub oświadczenia Rodzica, że płatność została dokonana. Obiady są przygotowywane w szkolnej kuchni.

tel. 539 979 979
e-mail: [email protected]

DANE DO PRZELEWU:
FHU KARJO Joanna Szeremeta
nr konta 47 1910 1048 2112 0000 7696 0002
w tytule przelewu proszę podać:
numer szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasa, jakiego miesiąca dotyczy wpłata.

 • STOŁÓWKA SZKOLNA JEST MIEJSCEM SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ KUCHNIĘ SZKOLNA
 • POSIŁKI WYDAWANE SA W CZASIE PRZERW od 12.30-14.00
 • UCZNIA NALEŻY ZAPISAĆ NA OBIADY. WYKONANIE PRZELEWU ZA POSIŁKI NIE JEST FORMA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY.
 • UCZEŃ ZAPISANY NA OBIADY KORZYSTA ZE STOŁÓWKI DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO. DECYZJĘ O REZYGNACJI NALEŻY NAM ZGŁOSIĆ, DO OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO W MIESIACU W KTÓRYM SA SPOŻYWANE POSIŁKI. BRAK WPŁYWÓW ZA POSIŁKI NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPISANIEM DZIECKA Z OBIADÓW.
 • ISTNIEJE MOŻLIWOSĆ WYKUPIENIA POSIŁKÓW W FORMIE ABONAMENTU NA CAŁY MIESIAC, W POSZCZEGÓLNE DNI MIESIACA LUB NA DANY DZIEŃ. W PRZYPADKU WYKUPIENIA JEDNEGO PODSIŁKU W DANYM DNIU NALEŻY WYKUPIĆ OBIAD DO godz.10
 • OBIAD WYKUPIONY NA DANY DZIEŃ OBOWIAZUJE W TYM KONKRETNYM DNIU
 • ODPŁATNOSĆ ZA OBIADY WINNA BYĆ UISZCZANA DO 5-GO KAŻDEGO M-CA
 • W PRZYPADKU PŁATNOŒCI NA KONTO BANKOWE PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SKLEPIKU POTWIERDZENIA ZAPŁATY LUB OSWIADCZENIA RODZICA O DOKONANEJ ZAPŁACIE. W CZASIE WYDAWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE NIE PRZYJMUJEMY PIENIĘDZY
 • W PRZYPADKU NIEOBECNOSCI UCZNIA PRZYSŁUGUJE CZĘSCIOWY ZWROT OPŁATY MIESIĘCZNEJ PROPORCJONALNIE DO LICZBY DNI NIEOBECNOSCI, POD WARUNKIEM UPRZEDZENIA O PLANOWANEJ NIEOBECNOSCI UCZNIA NAJPÓZNIEJ DO GODZ. 8:00 DANEGO DNIA. NIEOBECNOSCI NALEŻY ZGŁASZAĆ SMS-em - NUMER TEL 539 979 979
 • ZWROTU DOKONUJE SIĘ W FORMIE ZALICZKI ZA POSIŁEK W NASTĘPNYM MIESIACU.
 • KWOTA ODPISU ZA OBIADY BĘDZIE DOSTĘPNA W SKLEPIKU SZKOLNYM
 • JEŻELI ODPŁATNOSĆ NIE ZOSTANIE UREGULOWANA W TERMINIE, OBIAD NIE ZOSTANIE WYDANY.

  ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SMACZNEGO
 • UCZNIOWIE KORZYSTAJACY ZE STOŁÓWKI PRZYCHODZA NA OBIAD BEZ TORNISTRA, KURTEK.
 • PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKU OBOWIAZUJA ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA.
 • PODCZAS WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE MOGA PRZEBYWAĆ WYŁACZNIE OSOBY KORZYSTAJACE Z OBIADÓW.
 • PROSIMY RODZICÓW O NIE WCHODZENIE NA STOŁÓWKĘ, PODCZAS WYDAWANIA OBIADU.
 • NAD BEZPIECZEŃSTWEM UCZNIÓW, KTÓRZY KORZYSTAJA Z OBIADÓW NA JADALNI CZUWAJA NAUCZYCIELE.
 • PODCZAS SPOŻYWANIA OBIADU NIE NALEŻY PROWADZIĆ GŁOSNYCH ROZMÓW, BIEGAĆ PO SALI LUB PREZENTOWAĆ INNYCH NIESTOSOWNYCH ZACHOWAŃ.
 • NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW.
 • WSZELKIE USZKODZENIA I NIEPRAWIDŁOWOSCI NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ OSOBOM PEŁNIACYM DYŻUR W STOŁÓWCE.
 • PO SPOŻYTYM POSIŁKU UCZEŃ POWINIEN ZOSTAWIĆ PO SOBIE PORZADEK, ODNIESĆ TALERZE I KUBEK, ZOSTAWIĆ CZYSTE MIEJSCE NA STOLIKU I POD NIM, ZASUNAĆ KRZESŁO.

  KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU SWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ.