Dokumenty

Podania, dokumenty, podręczniki
Wymagania - szkoła podstawowa
Wymagania - gimnazjum
Podział godzin, zajęcia dodatkowe

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- tekst

 

"ODCHUDZAMY PLECAKI" - zasady

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski 1 (word)

Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)

Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2,3 (pdf)
Ocenianie w nauczaniu początkowym(doc)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

WEymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

 

KLASA VI

Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VI (PDF)
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (docx)
Kryteria oceniania- język angielski-klasa 6 (doc)
Wymagania edukacyjne- religia - klasa VI (word)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa V- VI (word)
Wymagania edukacyjne- zajęcia techniczne - klasa  VI(pdf)
Kryteria oceniania- Zajęcia komputerowe IV- VI (pdf)
Zasady obowiązujące na lekcjach wf (word)
Wymagania na poszczególne oceny z wf (word)
Program WDŻ (word)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk rosyjski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

Wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (doc)

MATEMATYKA

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa III gim (word)
Zasady oceniania z matematyki (PDF)

JĘZYK POLSKI

Plan wynikowy klasa III (word)- materiały WSIP

GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

CHEMIA

Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery

FIZYKA

Wymagania edukacyjne- gimnazjum klasa I, II, III(pdf)


HISTORIA

Wymagania edukacyjne - klasa III gim (word)- materiały Nowej Ery


JĘZYKI NOWOŻYTNE

Wymagania edukacyjne- gimnazjum (word)


INFORMATYKA

Kryteria oceniania- gimnazjum (pdf)

RELIGIA

Kryteria oceniania- gimnazjum klasa III (word)- materiały wyd. św. Stanisława BM

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zasady obowiązujące na lekcjach wf (word)
Wymagania na poszczególne oceny z wf (word)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program WDŻ (word)

Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ( doc)

- zajęcia rozwijające (doc)

 

Podział godzin klas - dokument excel     Podział godzin nauczycieli - dokument excel