Dokumenty

Podania, dokumenty, podręczniki
Wymagania - szkoła podstawowa
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- tekst

 

"ODCHUDZAMY PLECAKI" - zasady

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski 1 (word)

Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)

Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2,3 (pdf)
Ocenianie w nauczaniu początkowym(doc)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

WEymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa VI (doc)
 
Wymagania edukacyjne- religia - klasa VI (word)
Kryteria oceniania- informatyka - klasa VI (pdf)
Zasady obowiązujące na lekcjach wf (word)
Wymagania na poszczególne oceny z wf (word)
Program WDŻ (word)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk rosyjski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

Wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp105.edu.pl/uploads/editor/52b8e97a1c8db5723977b9cc4400548c45759107.jpg