ŚWIETLICA

Informacje
Wydarzenia
Konto

  Szkolna świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Zgodnie z codziennym planem jej funkcjonowania czas spożywania przez uczniów posiłku w stołówce szkolnej przypada między godz. 11.30 a 14.00. Dzieci objęte przez specjalistów opieką logopedyczną, psychologiczną czy rewalidacyjną są zabierane na tego typu zajęcia zazwyczaj podczas swojego pobytu w świetlicy.

 
    Nasza świetlica spełnia swoje funkcje opiekuńczo – wychowawcze w ten sposób, by integrować dzieci zdrowe z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz by zapewniać wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa. Cel ten osiągamy poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci (możliwość różnych form ekspresji plastycznej, tanecznej, recytatorskiej), uczenie reguł komunikacji interpersonalnej, kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych, np. tworzenie dobrego klimatu, zapewnienie dzieciom odpoczynku czynnego (na świeżym powietrzu, na hali sportowej). Służą też temu zabawy adaptacyjno – integracyjne, zajęcia wyciszające i zwalczające hałas (bajki terapeutyczne, relaksacja przy muzyce) mające na celu pomoc w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sprawami.
    Nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego typu zajęciach, podczas których wyróżnić można aktywność plastyczno – techniczną, gry i zabawy ruchowe (m.in w sali integracji sensorycznej), rozwijanie czytelnictwa, umiejętności taneczno – wokalnych, recytatorskich. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w przedstawieniach, zabawach, festynach, kiermaszach, konkursach i innych przedsięwzięciach zgodnych z kalendarzem imprez szkolnych i świetlicowych (np. obchody andrzejkowe, mikołajkowe, Dzień Babci i Dziadka, świąteczne warsztaty cukiernicze, festyn rodzinny). Uzyskują też codzienną pomoc w odrabianiu zadań domowych i mają okazję ćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach.
    Nasza świetlica jest dla uczniów inspirującym do wszechstronnego rozwoju miejscem zabawy i nauki, spełniającym standardy promocji zdrowia, kształtującym postawy wzajemnej życzliwości i szacunku względem siebie.

 

KONKURS "ZNAMY LEGENDY STAREGO KRAKOWA"

W naszej szkolnej świetlicy dzieci często mają okazję brać udział w różnych konkursach, quizach, turniejach. Jednym z nich był ostatnio (13. 03. 2018 r.) świetlicowy mini konkurs dla pierwszoklasistów pod hasłem „Znamy legendy starego Krakowa” przygotowany przez panią Izę Piber – Gonciarz. Pytania konkursowe dotyczyły legend krakowskich poznawanych przez uczniów, m.in. na zajęciach świetlicowych. Przypomnieliśmy sobie, kto pokonał smoka wawelskiego, dlaczego wieże mariackie są różnej wysokości i czy warto poddać się uderzeniu buławą lajkonika na krakowskim Rynku. Najpełniejszą wiedzą na temat legend dotyczących naszego miasta wykazały się Amelka Kłeczek (I b) oraz siostry Maia i Julia Sitko (I b). W nagrodę znawczynie pradawnych opowieści dostały słodkości i zakładki do książek, by nadal tak skutecznie zgłębiały wiedzę o dziejach Krakowa.

 

 


ZAJĘCIA W SALI DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami mają też w świetlicy mali amatorzy zajęć sportowych. Czekają na nich zawody  (na zdjęciach  chłopcy z klas I a i I b) podczas mini turnieju sprawnościowego w naszej szkolnej salce ze sprzętem do integracji sensorycznej  oraz do zajęć terapeutyczno – rekreacyjnych. To nowocześnie wyposażone szkolne pomieszczenie, oddane w tym roku szkolnym do użytku świetlicowego, pozwala na prowadzenie zajęć stymulujących rozwój motoryki dużej i małej, układu równowagi, funkcji dotykowych i wzrokowych. Podczas zawodów i zabaw dla dzieci wykorzystujemy, m.in. piłki terapeutyczne różnej wielkości, platformę do balansowania, klocki materacowe, małą trampolinę. Wyposażenie naszej salki terapeutyczno – rekreacyjnej wciąż się wzbogaca (obecnie o huśtawkę i basen z plastikowymi piłeczkami). Uczniowie bardzo lubią spędzać czas w tym pomieszczeniu, bo zabawa tu daje radość, a poza tym przyczynia się do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka.

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

26 stycznia 2018 roku odbyły się w naszej szkolnej świetlicy uroczyste obchody styczniowego Święta Babci i Dziadka. Tego dnia do szkoły zawitało bardzo liczne grono babć i dziadków  uczniów klas I – III. Przybyli, by zobaczyć, co ich wnuczęta przygotowały z pomocą pań wychowawczyń świetlicy w celu podziękowania dziadkom za ich miłość i opiekę.

            Atrakcji dla ukochanych seniorów było mnóstwo. Dziadkowie wysłuchali żartobliwych piosenek w rytmie disco oraz wierszy i życzeń napisanych specjalnie dla nich. Przeżyli chwile wzruszeń oglądając film z krótkimi wypowiedziami wszystkich najmłodszych uczniów o ich  najdroższych dziadkach. Uroczystości dopełniło rozdanie seniorom prezentów przygotowanych przez dzieci – malowanych i ozdabianych ręcznie szklanych kubeczków oraz płytek z pamiątkowym filmem (zrealizowanym przez panią A. Hiro). Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz sesją zdjęciową dla dziadków z wnuczętami (fotografie z zabawnymi rekwizytami).

            Świetlicowemu spotkaniu towarzyszyło wiele radości i uśmiechu, a niejednej babci i dziadkowi zakręciła się w oku łezka szczęścia.


 

 

 

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

Nr konta : 05 1140 2004 0000 3102 7707 9948  (mBank)

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka

mail: [email protected]