sportowo

I ja mogę zostać mistrzem!

Klasy drugie w terminie od marca do czerwca 2023r., realizują projekt: Zawsze w drodze ze sportem. Dzieciaki nie boją się treningu.  Hasło przewodnie naszych uczniów to: "I ja mogę zostać mistrzem!"

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, współorganizatorami są - Samorządowe Przedszkole  nr 67 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie oraz Fundacja Aktywne Dzieciaki im. Dr Henryka Jordana.

Celem projektu jest propagowanie szeroko rozumianej aktywności fizycznej najmłodszych, promowanie wieloaspektowego zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program w całości zostanie sfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa, Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

W ramach projektu realizujemy: aktywne lekcje wychowania fizycznego ze sportowcami; poznajemy sylwetki polskich olimpijczyków; prowadzimy lekcje o zdrowym odżywianiu, wykonujemy ćwiczenia śródlekcyjne; pijemy wodę;  warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli; współpracę w sieci współpracy. Finałem działań projektowych będzie DZIECIĘCA SZTAFETA DLA POKOJU W UKRAINIE I NA ŚWIECIE oraz rozstrzygnięcie konkursu na lapbook. :)