Pierwsza wizyta w bibliotece

26 października 2021r.  uczniowie klasy I b wraz z paniami odwiedzili bibliotekę szkolną. Głównym celem zajęć było poznanie biblioteki i przygotowanie pierwszoklasistów do samodzielnego korzystania z jej zbiorów. Pani Renata Śliwak – nauczyciel bibliotekarz,  zapoznała uczniów z księgozbiorem dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania i poszanowania książek. Dzieci w trakcie spotkania przyrzekły, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

 Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia każdy nowy czytelnik otrzymał zakładkę do książki oraz wypożyczył samodzielnie pierwszą w swoim życiu książkę. Włączenie pierwszoklasistów w poczet czytelników to bardzo ważne wydarzenie.