Warsztaty teatralne

Nasze dzieci pasjonują się teatrem, występują w licznych szkolnych przedstawieniach i biorą udział w dziecięcych przeglądach form teatralnych. Mając to na uwadze zadbaliśmy o profesjonalną edukację teatralną. Uczniowie klas I-III od września rozpoczęli warsztaty teatralne  i będą je kontynuować przez cały rok szkolny. Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Karpowicz-Dukat – aktorka związana z Teatrem Groteska.

Podczas zajęć uczestnicy poznają teatr najbliższy dla siebie – teatr lalek, a w nim – lalki, maski, kostiumy oraz rekwizyty teatralne. Ponadto dzieci uczą się animacji lalką oraz odgrywania krótkich indywidualnych i zbiorowych scenek. Udział w zajęciach rozwija wyobraźnię, wrażliwość, doskonali mowę, kulturę zachowania oraz sposób poruszania się na scenie. Tajemnice teatru są świetną alternatywą dla kultury masowej, rozwijają i chronią kreatywność oraz fantazję najmłodszych.