Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach 15.-16.03.2024 roku członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu "Podaj dłoń" uczestniczyli w zbiórce żywności w ramach akcji "Święta godne, a nie głodne". Zebrane dary zostały przekazane na rzecz Banku Żywności w Krakowie, a następnie oddane potrzebującym. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele z SP nr 105: p. Anna Zjawiony, p. Katarzyna Mosur, p. Paulina Włosińska i p. Maria Szewczyk.

Koordynatorzy zbiórki żywności:
Bernadeta Szklarska
Maria Szewczyk