Wiersze W. Szymborskiej

Dzisiaj odbył się konkurs interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej. W repertuarze znalazły się różne utwory, ale największą popularnością cieszył się wiersz „Nic dwa razy”, dlatego jury postanowiło przyznać nagrody w II kategoriach:

I. Interpretacja wybranego wiersza.

II. Własna interpretacja wiersza „Nic dwa razy”.

Nagrody równorzędne w I kategorii otrzymali:

  • Julia Skoczołek
  • Julia Łakomy
  • Patryk Tyrpuła

W II kategorii nagrody równorzędne otrzymali:

  • Alicja Bąk
  • Maia Sitko
  • Oliwia Kot

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy.

  • Renata Śliwak
  • Angelika Pechta
  • Beata Pietras