22/23

Andrzejki

Impreza andrzejkowa została zorganizowana z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu #laboratoriumprzyszłości